pracasmladezou.sk

Starostlivosť o zdravie by mala byť prirodzenou súčasťou životného štýlu nielen mladých ľudí. Čo sa pod tým rozumie? Ide predovšetkým o zdravé stravovanie, dostatok pohybových aktivít (minimálne hodina denne), plnohodnotné využívanie voľného času a zároveň vedomé vyhýbanie sa rizikovým faktorom, akými sú najmä fajčenie, alkohol, drogy a áno, aj stres.

Kontakt

Martin Boršč

+421 917 402 524

martin.borsc@iuventa.sk