pracasmladezou.sk

Deklarácia o uznávaní neformálneho vzdelávania

V roku 2013 vznikol dokument Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Deklarácia je nástroj, ktorý zviditeľňuje tému neformálneho vzdelávania a prepája všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má hrať dôležitú úlohu pri výchove mladej generácie. Deklaráciu doteraz podpísalo viac ako sto významných zástupcov štátneho, súkromného, verejného i mimovládneho sektora.

Noví signatári Deklarácie

BROSE Prievidza, spol s.r.o.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov

Digitálna inteligencia o.z. - DigiQ

Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj o.z. - Životológia

Karpatská nadácia

Krajská knižnica v Žiline

Mesto Prievidza

Nadácia Markíza

Od emócii k poznaniu - Eduma n.o.

Pomáhame druhým o.z. - Create & Control

Teach for Slovakia

Youthfully Yours SK o.z.

CENEF - Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania o.z.

Different o.z.

Digitálny Nomád s.r.o.

Generation WE o.z.

Klub prieskumník - Pathfinder o.z.

Mesto Nitra

Mladiinfo Slovensko o.z.

Nestlé Slovensko s.r.o.

Outward Bound Slovensko o.z.

Silnejší slabším o.z.

Súkromná obchodná akadémia, Prešov

SYTEV o.z.

YouthWatch o.z.

Signatári Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania

Microsoft Slovakia, s.r.o.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dell, s.r.o.

Československá obchodná banka, a.s.

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Profesia, s.r.o.

Košický samosprávny kraj - VÚC Košice

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Žilinská univerzita v Žiline

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši

Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave

Spojená škola Tvrdošín

AIESEC Slovensko

Experiencia, oz

Informačné centrum mladých Púchov

Informačné centrum mladých Krupina

PosAm, s.r.o.

ProIn

S&T Slovakia, s.r.o.

Zovos Eko, s.r.o.

Agentúra Mavio Media

Agentúra pre rozvoja Gemera

Agentúra Profivia

AKRAM (Asociácia krajských rád mládeže)

Asociácia centier voľného času

Asociácia doktorandov Slovenska

Centrum dobrovoľníctva

Centrum voľného času

Centrum voľného času Junior

Mesto Lučenec

Mesto Trnava

Mesto Žilina

Nitrianska komunitná nadácia

obec Fričovce

obec Miklušovce

obec Veľké Zálužie

Obchodná akadémia v Senici

Obchodná akadémia v Žiline

OZ Apolon Poprad

OZ Dedinská únia helpianskych aktivististov

OZ FreeMar

Rada mládeže prešovského kraja

Rada mládeže Trnavského kraja

Relevant, n.o.

SAPS, n.o.

Súkromné centrum voľného času a hudobná škola Yamaha

Slovenský červený kríž

SmartVia, s. r. o.

Stredná odborná škola v Holíči

Vidiecka asociácia mládeže (VAM)

Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora

Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava

American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

Nitriansky samosprávny kraj

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Žilinský samosprávny kraj

Euroatlantické centrum

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Nadácia pre deti Slovenska

Občianske združenie OPEN

Outdoor institute, oz

Plusko, oz

Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Žilinského kraja

SIEDAS – Slovenská asociácia pre sociálne inovácie a rozvoj podnikavosti

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Slovenský skauting

Študentská rada stredných škôl

TeCeM-ko – Trenčianske centrum mládeže

ZIPCeM – Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

CSI Leasing, s.r.o.

Edymax, s.r.o.

Emerson, a.s.

Garant Partner plus, s.r.o.

INA Kysuce/INA Skalica, s.r.o.

inPlus.co, s.r.o.

Centrum voľného času Svit

Dopravná akadémia v Žiline

Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku

Gymnázium v Krompachoch

Hotelová akadémia v Prešove

Klub mládeže Mestskej polície Čadca

Komunitná nadácia Bardejov

M.B. Consulting

OZ Kandeláber

OZ Mladá Sereď

OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum

OZ Sapio

OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder

OZ V.I.A.C.

OZ Vidiecky parlament na Slovensku

OZ Vitis

OZ ZADOBE

OZ Záhrada - centrum nezávislej kultúry

Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci

Stredná odborná škola Podnikania v Prešove

Stredná odborná škola v Prešove

Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave

SUVko, s.r.o.

Teachers, s.r.o.

KONTAKT

Milan Polešenský

e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk