IUVENTA: Projektový manažment v práci s mládežou – II. modul

Kedy:
október 2, 2020 – október 4, 2020 celý deň
2020-10-02T00:00:00+02:00
2020-10-05T00:00:00+02:00
Kde:
Žilinský kraj - presné miesto aktualizujeme po ukončení verejného obstarávania
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Petra Sňahničanová
+421 917 402 506

Názov:

Projektový manažment v práci s mládežou – II. modul

Miesto konania:

Žilinský kraj – presné miesto aktualizujeme po ukončení verejného obstarávania

Termín:

2.10.2020 (piatok) od 17:00 – 4.10.2020 (nedeľa) do 14:00

Uzávierka prihlášok:

08.09.2020

Typ aktivity:

Akreditované neformálne vzdelávanie

Krátka charakteristika:

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje) a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Opis vzdelávania:

PROFIL ABSOLVENTA

 • Má pokročilú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že úspech riadenia projektu v práci s mládežou je založený na neformálnom vzdelávaní, ktoré má svoju štruktúru.
 • Dokáže určiť požiadavky klienta (cieľovej skupiny) v procese consultingu a tie zohľadniť pri príprave projektového zámeru.
 • Dokáže identifikovať konflikt a pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.
 • Pozná inovatívne metódy šírenia a využitia výsledkov projektu.
 • Rozlišuje výsledky a výstupy projektu a dokáže použiť SMART formulácie cieľov.
 • Uvedomuje si nevyhnutnosť adaptability projektových plánov v agilnom projektovom prostredí a dokáže použiť 1 techniku prioritizácie úloh.
 • Má základnú skúsenosť s podporou kvality projektov cez stanovenie vhodných indikátorov, spôsobov overenia, predpokladov, systému priebežného hodnotenia a spätnej väzby.
 • Pozná základné možnosti spolufinancovania projektu a fundraisingové stratégie.
 • Diferencuje členov projektového tímu a vie zvoliť pridelenie úloh s ohľadom na preferované tímové roly.
 • Venuje pozornosť spravodlivosti odmeňovania a princípu rovnakého zaobchádzania.
 • Uvedomuje si význam reportingu a pozná základy právneho rámca v práci s mládežou a v projektovom financovaní.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

mládežnícki vedúci (18+), pracovníci s mládežou, dobrovoľníci, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová, petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

Odkazy: PRIHLÁŠKA

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *