IUVENTA: Projektový manažment v práci s mládežou (modul II)

Kedy:
marec 18, 2021 – marec 21, 2021 celý deň
2021-03-18T00:00:00+01:00
2021-03-22T00:00:00+01:00

Miesto konania:

online prostredníctvom platformy Zoom

Termín:
18. – 21. 3. 2021

Uzávierka prihlášok:

12.3.2021

Typ aktivity:

Akreditovaný vzdelávací program

Krátka charakteristika:

Akreditované vzdelávanie „Projektový manažment v práci s mládežou“ pripravuje absolventov na samostatné nastavovanie a riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Témy, ktorým sa program venuje sú napr.: projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, tímová práca, angažovanosť a motivácia, komunikácia a reflexia vlastných skúsenosti. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike (Programy pre mládež, Erasmus+ a i.), ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Profil absolventa:

 • Má pokročilú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že úspech riadenia projektu v práci s mládežou je založený na neformálnom vzdelávaní, ktoré má svoju štruktúru.
 • Dokáže určiť požiadavky klienta (cieľovej skupiny) v procese consultingu a tie zohľadniť pri príprave projektového zámeru.
 • Dokáže identifikovať konflikt a pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.
 • Pozná inovatívne metódy šírenia a využitia výsledkov projektu.
 • Rozlišuje výsledky a výstupy projektu a dokáže použiť SMART formulácie cieľov.
 • Uvedomuje si nevyhnutnosť adaptability projektových plánov v agilnom projektovom prostredí a dokáže použiť 1 techniku prioritizácie úloh.
 • Má základnú skúsenosť s podporou kvality projektov cez stanovenie vhodných indikátorov, spôsobov overenia, predpokladov, systému priebežného hodnotenia a spätnej väzby.
 • Pozná základné možnosti spolufinancovania projektu a fundraisingové stratégie.
 • Diferencuje členov projektového tímu a vie zvoliť pridelenie úloh s ohľadom na preferované tímové roly.
 • Venuje pozornosť spravodlivosti odmeňovania a princípu rovnakého zaobchádzania.
 • Uvedomuje si význam reportingu a pozná základy právneho rámca v práci s mládežou a v projektovom financovaní.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

mládežnícki vedúci (18+), dobrovoľníci, pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Ivana Boboňová, ivana.bobonova@iuventa.sk, +421 917 402 523

Odkazy: PRIHLÁŠKA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *