pracasmladezou.sk

Akreditované vzdelávanie: Envirozážitok

Vzdelávací program Envirozážitok nadväzuje na skúsenosti zo vzdelávacieho programu Národného projektu „PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“, v rámci ktorého bol spracovaný zážitkový vzdelávací program „Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove“.

Cieľom Envirozážitku je naučiť pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich ako pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť aktivity pre deti a mládež v environmentálnej téme a ako odovzdávať svoje skúsenosti z práce s mládežou novým kolegom. Prostredníctvom Envirozážitku reagujeme na potrebu zvýšiť kompetencie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania a komunikácie o environmentálnych problémoch.

 

Workshopy:

Správa vo fľaši

Workshop sa venuje téme prírodných záhrad. Je určený pre žiakov základných škôl, ktorí sa oboznamujú s princípmi prírodných záhrad, so živočíchmi, ktorým takéto záhrady poskytujú útočisko a ich význame. Získajú praktické informácie o liečivých bylinách a jedlých burinách. Naučia sa jednoduché recepty na malé sladkosti, či bylinkový med.

 

Ide sa do lesa!

Cieľom workshopu je predstaviť aktivity, ktoré privedú deti späť k prírode a do prírody, a zároveň im pomôžu získať prirodzenú imunitu, fyzickú a psychickú zdatnosť. Ukážky praktických príkladov ako môžu deti hravou formou pozorovať a vnímať rastliny, živočíchy, krajinu, vnímať zvuky a vône prírody. Ako môžu pocítiť dotyk živlov a radosť zo slobodného pohybu, skákania v mlákach, či lezenia po stromoch.

 

Klíma sa nás týka

Cieľom workshopu je predstaviť aktivity, ktoré je možné realizovať na úrovni záhrady, domu, alebo školy, ktoré prispievajú k zmierneniu dopadov zmeny klímy. Predstavíme koncept „klimatických záhrad“ a ukážeme praktické príklady ako si vytvoriť takúto záhradu a jej jednotlivé prvky ako dažďovú záhradu, jazierko, „divočinu“, vertikálnu zelenú stenu, zelenú strechu a ďalšie prírodné riešenia, vhodné aj pre vzdelávanie, alebo oddych.

 

Pripravované vzdelávania nájdete v časti Podujatia.