Archív

Výhovorky bokom poznajú výhercov

Posted on

Súťaž zdravých výziev Výhovorky bokom, ktorú pre deti a mladých ľudí vyhlásila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so spoločnosťou Outdoor Institute, prebiehala online počas celého júna 2020. Zapojilo sa do nej viac ako 200 záujemcov o splnenie jednej alebo dvanástich výziev, ktoré im ponúklo dvanásť známych i menej známych osobností s inšpiratívnymi životnými príbehmi. Cieľom […]

Zdravý životný štýl a enviro

Hýb Sa Doma

Posted on

Ste pedagógom telesnej výchovy základných a stredných škôl? Alebo trénerom či inštruktorom? Hľadáte efektívne spôsoby komunikácie so svojimi žiakmi či zverencami? Spôsoby zadávania im úloh z telesnej výchovy alebo tréningov? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo aplikáciu  Hýb Sa Doma, určenú na pomoc učiteľom telesnej výchovy, inštruktorom pohybových aktivít a športovým trénerom predovšetkým mládeže. Aplikácia umožňuje učiteľom […]

Archív

Rodina

Posted on

Rodinné prostredie je jedným z najvýznamnejších faktorov podieľajúcich sa na rozvoji a formovaní osobnosti dospievajúcich. Obzvlášť to platí dnes- v čase pandémie koronavírusu, kedy boli prijatým balíkom preventívnych opatrení zasiahnuté  aj rodiny a ich zabehnuté fungovanie. V dôsledku zatvorených škôl a predškolských zariadení sa na plecia rodičov okrem zodpovednosti za výchovu detí preniesla aj zodpovednosť za ich vzdelávací proces a štúdium. […]

Zdravý životný štýl a enviro

Envirozážitok a Štartér

Posted on

Envirozážitok a Štartér – prvé zo série vzdelávacích akreditovaných podujatí IUVENTY sa konali 26. – 28.2.2020 v Košickej Belej. Vzdelávanie plné motivovaných a naštartovaných ľudí, ktorí si našli čas v pracovnom týždni, aby načerpali nové skills v envirotémach, ktoré budú následne aplikovať v rámci svojich organizácií. 👍 A bolo to naozaj o zážitku, nakoľko účastníci zažili […]

Zdravý životný štýl a enviro

Workshop pre hokejové kluby

Posted on

Za účelom napĺňania Memoranda o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja Hockey Slovakia ⛸🏒🥅 pripravila IUVENTA dňa 24.1.2020 v Košiciach informačný workshop pre hokejové kluby pracujúce s mládežou v rámci zapojenia sa do výzvy PRIORITY/D/1/2020. Kluby vyjadrili záujem uchádzať sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Na workshope, ktorý facilitoval regionálny koordinátor IUVENTY za Košický kraj Martin Boršč, […]

Zdravý životný štýl a enviro

Súťaž – Čo môžeš urobiť pre svoje zdravie cez prestávku v škole?

Posted on

Cieľom súťaže s názvom „Čo môžeš urobiť pre svoje zdravie cez prestávku v škole?“, ktorá sa konala v období od 1.11. 2019 do 30.11.2019, bolo zvyšovanie povedomia o zdravých návykoch detí a mladých ľudí. Do súťaže o ceny v hodnote 500 €, 300 € a 200 € na nákup športových pomôcok pre svoju školu sa prihlásilo spolu […]

Zdravý životný štýl a enviro

Psychohygiena v práci s mládežou

Posted on

Dňa 29.11. 2019 sa v Košiciach realizoval workshop s názvom Psychohygiena v práci s mládežou, ktorý vytvoril priestor pre vzájomnú výmenu skúseností, dobrej praxe, inšpirácií a získanie novej motivácie pre ďalšiu prácu s mládežou.  Workshopu sa zúčastnilo 12 koordinátoriek žiackych školských rád. Workshop bol vedený metódami neformálneho vzdelávania, ktoré  odborne zastrešila naša lektorka Izabela Széplaki.  

Zdravý životný štýl a enviro

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Posted on

V dňoch 27 – 29.11.2019 sa v penzióne pod Oblazom A. F. Kollára v Terchovej konalo akreditované vzdelávanie  Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou, ktorého sa zúčastnilo 18 mladých motivovaných hokejových trénerov detí a mládeže zo Žilinského kraja. Vzdelávanie sa realizovalo v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja Hockey Slovakia ⛸🏒, v rámci napĺňania memoranda o spolupráci. Galéria zo vzdelávania.  

Zdravý životný štýl a enviro

Workshop o zdraví a zdravom životnom štýle 19.11-21.11.2019

Posted on

Základná škola Kvačany, hostila dňa 19.11.2019 workshop s názvom „Ako sa zdravo a chutne stravovať“, ktorého cieľom bolo motivovanie detí k zdravému životnému štýlu. Workshopu sa zúčastnilo 18 žiakov a 2 učitelia zo ZŠ Kvačany. Workshop bol zameraný na tému zdravie a zdravý životný štýl s dôrazom na zdravé stravovanie a trvalo udržateľný rozvoj. Galéria z […]

Zdravý životný štýl a enviro

70% školákov na Slovensku vo veku 11 rokov nemá ani 1 hodinu pohybu denne?!

Posted on

Vedeli ste, že až 70% školákov na Slovensku  vo veku 11 rokov nemá ani 1 hodinu pohybu denne?! Že každý tretí školák trpí obezitou?! Že dvaja z troch školákov nemajú fyzickú kondíciu?! Aké následky  môžu mať tieto zistenia v budúcnosti na túto generáciu detí a mládeže?! Čo môžu robiť v tomto smere učitelia či školy? […]