Archív

DOBROvoľníci v zahraničí odovzdávali informácie slovenským študentom

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila koncom septembra 2019 v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Martine podujatie „DOBROvoľníci v zahraničí“ na spôsob Živej knižnice, určené pre študentov vyšších ročníkov tohto gymnázia. Študenti mali možnosť stretnúť a vypočuť si jedinečnú skladbu živých kníh zloženú z deviatich životných príbehov mladých ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí momentálne pôsobia ako […]

Archív

Vyhodnotenie prieskumu o prínose neformálneho vzdelávania z pohľadu účastníkov školení neformálneho vzdelávania

Posted on

V termíne marec – apríl 2019 realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prieskum, ktorý mapoval názory na prínos neformálneho vzdelávania. Prieskum sa realizoval na vzorke 53 účastníkov. Prostredníctvom otvorených a uzavretých otázok sme zisťovali skúsenosti účastníkov s neformálnym vzdelávaním a prínos akreditovaných vzdelávacích programov a seminárov. Tieto vzdelávacie aktivity nie sú integrálnou súčasťou formálneho vzdelávania […]

Archív

Význam neformálneho vzdelávania a témy, o ktorých by sa mladí chceli dozvedieť viac

Posted on

Článok informuje o vybraných výsledkoch Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaním 11, 13 a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School-aged Children“ (ďalej HBSC). HBSC štúdia sa realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou viac ako 30 rokov každé 4 roky a je […]

agenda2030

Skúsenosť, ktorá človeka zmení…

Posted on

Rozhovor s mládežníckym delegátom OSN Dominikom Porvažníkom. Miestnosť plná mladých ľudí, ktorí diskutujú o ekológii, udržateľnom rozvoji, nebezpečných plastoch a konzumnom spôsobe života. Napriek ťažkým témam sa účastníci zabávajú s pozvanými hosťami, súťažia v ekologickom kvíze a v interaktívnej hre odhaľujú hoaxy a podvody na internete. Takto vyzeral jeden z workshopov k Agende 2030, ktorý […]

Archív

Nové trendy vo vzdelávaní mládeže. Your Career, Your Future – Map it, Tap it, Grow it!

Posted on

„Úspešní ľudia sú tí, ktorí zlyhali, ale išli ďalej… Zvedaví ľudia vytvorili v histórii ľudstva najviac“ – aj to sú myšlienky, ktoré odzneli na workshope Dr. Owena Fernandesa dňa 15. mája 2019 v IUVENTE. Workshop, ktorý prebiehal v anglickom jazyku, reagoval nielen na nové trendy vo vzdelávaní mládeže, ale tematicky sa zameriaval aj na problematiku […]

Archív

Firmy chcú zmeniť výučbu informatiky na Slovensku

Posted on

Podľa štatistík Školskej inšpekcie až 45% škôl nemá kvalifikovaného učiteľa informatiky. Slovenské firmy Accenture, ESET, Orange, Telekom a TNT sa preto rozhodli zmeniť spôsob výuky a poskytnúť aj nekvalifikovaným učiteľom nástroje na to, aby učili informatiku inak. Na bezplatných školenia učitelia získavajú informácie o stránke Code.org, ktorá poskytuje bezplatné materiály na výuku a precvičovanie programovania, algoritmického myslienia, kreativty […]

Archív

Živé knihy na východe

Posted on

Dojatie, slzy, zimomriavky, ale aj smiech a motivácia, to je iba zlomok emócií, ktoré sa niesli atmosférou prvých dvoch Živých knižníc v roku 2019, ktoré zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Prešove a Košiciach. Viac ako 180 žiakov základných a stredných škôl z Prešovského a […]

Archív

31 malých projektov s veľkým nadšením

Posted on

Medzinárodný deň detí prežívali niektorí mladí ľudia pracovne. Pýtate sa, čo robili? Pracovali na svojom rozvoji. V Banskobystrickom kraji v malebnom Osrblí strávilo 31 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou víkend neformálnym vzdelávaním v rámci akreditovaného programu Projekt je zmena. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci udržateľnosti výsledkov národného projektu KomPrax – kompetencie pre […]