vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie – príprava mladých ľudí na trh práce pomocou zážitkov

Posted on

Čím rýchlejšie bude postupovať automatizácia, digitalizácia a zavádzanie nových technológií, tým rýchlejšie budú miznúť pracovné miesta s jednoduchými a rutinne sa opakujúcimi činnosťami. Na vzostupe budú pracovné miesta, ktoré vyžadujú kreativitu, emocionálnu inteligenciu, empatiu, sociálne alebo emočné zručnosti. Aby si zachovalo svoje pracovné miesto, bude podľa prognóz do roku 2022 potrebovať preškoliť a zvýšiť svoju […]

Archív

DOBROvoľníci v zahraničí odovzdávali informácie slovenským študentom

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila koncom septembra 2019 v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Martine podujatie „DOBROvoľníci v zahraničí“ na spôsob Živej knižnice, určené pre študentov vyšších ročníkov tohto gymnázia. Študenti mali možnosť stretnúť a vypočuť si jedinečnú skladbu živých kníh zloženú z deviatich životných príbehov mladých ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí momentálne pôsobia ako […]

Archív

Vyhodnotenie prieskumu o prínose neformálneho vzdelávania z pohľadu účastníkov školení neformálneho vzdelávania

Posted on

V termíne marec – apríl 2019 realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prieskum, ktorý mapoval názory na prínos neformálneho vzdelávania. Prieskum sa realizoval na vzorke 53 účastníkov. Prostredníctvom otvorených a uzavretých otázok sme zisťovali skúsenosti účastníkov s neformálnym vzdelávaním a prínos akreditovaných vzdelávacích programov a seminárov. Tieto vzdelávacie aktivity nie sú integrálnou súčasťou formálneho vzdelávania […]

Archív

Význam neformálneho vzdelávania a témy, o ktorých by sa mladí chceli dozvedieť viac

Posted on

Článok informuje o vybraných výsledkoch Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaním 11, 13 a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School-aged Children“ (ďalej HBSC). HBSC štúdia sa realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou viac ako 30 rokov každé 4 roky a je […]

Archív

Nové trendy vo vzdelávaní mládeže. Your Career, Your Future – Map it, Tap it, Grow it!

Posted on

„Úspešní ľudia sú tí, ktorí zlyhali, ale išli ďalej… Zvedaví ľudia vytvorili v histórii ľudstva najviac“ – aj to sú myšlienky, ktoré odzneli na workshope Dr. Owena Fernandesa dňa 15. mája 2019 v IUVENTE. Workshop, ktorý prebiehal v anglickom jazyku, reagoval nielen na nové trendy vo vzdelávaní mládeže, ale tematicky sa zameriaval aj na problematiku […]

Archív

Firmy chcú zmeniť výučbu informatiky na Slovensku

Posted on

Podľa štatistík Školskej inšpekcie až 45% škôl nemá kvalifikovaného učiteľa informatiky. Slovenské firmy Accenture, ESET, Orange, Telekom a TNT sa preto rozhodli zmeniť spôsob výuky a poskytnúť aj nekvalifikovaným učiteľom nástroje na to, aby učili informatiku inak. Na bezplatných školenia učitelia získavajú informácie o stránke Code.org, ktorá poskytuje bezplatné materiály na výuku a precvičovanie programovania, algoritmického myslienia, kreativty […]

Archív

Živé knihy na východe

Posted on

Dojatie, slzy, zimomriavky, ale aj smiech a motivácia, to je iba zlomok emócií, ktoré sa niesli atmosférou prvých dvoch Živých knižníc v roku 2019, ktoré zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Prešove a Košiciach. Viac ako 180 žiakov základných a stredných škôl z Prešovského a […]

Archív

31 malých projektov s veľkým nadšením

Posted on

Medzinárodný deň detí prežívali niektorí mladí ľudia pracovne. Pýtate sa, čo robili? Pracovali na svojom rozvoji. V Banskobystrickom kraji v malebnom Osrblí strávilo 31 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou víkend neformálnym vzdelávaním v rámci akreditovaného programu Projekt je zmena. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci udržateľnosti výsledkov národného projektu KomPrax – kompetencie pre […]