Archív

Program „Škola bez nenávisti“ – 1. ročník 2019/2021

Posted on

Príprava na 1. ročník programu začala už na prelome marca a apríla 2019 spustením prieskumu záujmu zapojenia sa do programu „Škola bez nenávisti“ na všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Na prieskum reagovalo 295 škôl, ktoré vyjadrili svoju motiváciu a záujem o takýto ponúkaný program. Následne na konci mája a začiatkom júna prebehla výzva na registráciu škôl do 1. ročníka […]

Archív

Výzva na spoluprácu v rámci programu „Škola bez nenávisti“

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejňuje výzvu na spoluprácu pre 9 odborníkov, členov expertného tímu 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ pre základné a stredné školy. Charakteristika organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a […]

Archív

IUVENTA udeľovala certifikáty školám zapojeným do pilotného programu Škola bez nenávisti

Posted on

Spolu sedem škôl sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo do pilotného ročníka programu pod názvom Škola bez nenávisti, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy Bez nenávisti na internete. Vo štvrtok 20. júna 2019 sa v priestoroch […]

Archív

Výzva na prihlásenie sa do programu Škola bez nenávisti

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejňuje výzvu pre základné a stredné školy na prihlásenie sa do programu „Škola bez nenávisti“, ktorý začne v školskom roku 2019/2020. Charakteristika organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou a mládežnícka politika. […]

Archív

Program „Škola bez nenávisti“ v školskom roku 2019/2020

Posted on

Po úspešnom overení v pilotnom ročníku 2018/2019 pripravujeme zverejnenie výzvy pre základné a stredné školy na zapojenie sa do 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ v školskom roku 2019/2020.     Cieľom programu je podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Certifikát „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma […]

Archív

Vzdelávanie pre školské tímy pilotného ročníka programu ŠKOLA BEZ NENÁVISTI V IUVENTE

Posted on

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 29. – 31. januára 2019 vzdelávanie školských tímov pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti. Cieľom programu je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a podpore priateľského a bezpečného prostredia na školách. Do pilotného ročníka, ktorého cieľom je overiť kritériá hodnotenia, štandard kvality, […]