Archív

Petržalka chce intenzívnejšie zapojiť mládež do rozhodovania o mestskej časti. Vzniká mládežnícky parlament

Posted on

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili na svojom zasadnutí vznik Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorý bude poradným orgánom starostu a zastupiteľstva mestskej časti. Mládežnícky parlament bude otvorený mladým ľuďom, ktorí žijú, študujú alebo pôsobia v Petržalke a dovŕšili 15 rokov. Oficiálne by mal začať pracovať od októbra 2020. Na jednom z prvých prípravných stretnutí, ktoré organizovala IUVENTA – […]

Archív

Participácia a mladí ľudia

Posted on

Sú mladí ľudia aktérmi a plnohodnotnými osobnosťami alebo len čakateľmi na dospelosť? Pozrite si záznam diskusie zo záverečnej konferencie národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI) organizovanej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Dozviete sa v nej o: znepokojivých štatistikách, participácii mladých, kultúre spolurozhodovania na školách, […]

Archív

Najväčší dialóg sveta s OSN

Posted on

Organizácia Spojených národov oslavuje 75. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti spustila v januári 2020 iniciatívu UN75, v rámci ktorej pozýva do diskusie o tom, ako spoločne vybudovať lepšiu budúcnosť. Zapojiť sa môžu všetci naprieč krajinami, sektormi aj generáciami. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprostredkovala iniciatívu OSN mladým ľuďom zo Slovenska formou webinárov – Najväčší dialóg sveta s OSN. […]

Archív

Ako podpora participácie detí a mladých ľudí pomáha vychovávať aktívnych občanov – online konferencia NOS-RmS-IPAO

Posted on

11. – 13. mája 2020 realizovali Nadácia otvorenej spoločnosti, Rada mládeže Slovenska a Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) online konferenciu na tému Ako podpora participácie detí a mladých ľudí pomáha vychovávať aktívnych občanov. Počas troch dní organizátori konferencie predstavil výstupy z projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže. […]

Archív

MMP Vrbové: Naši dobrovoľníci odpracovali viac ako tisíc hodín

Posted on

Ahoj Dušan, predstav nám, prosím, v skratke váš mestský mládežnícky parlament.  Parlament mladých mesta Vrbové je občianske združenie, ktoré pracuje hlavne s deťmi a mládežou na území malého mestečka Vrbové. Štruktúra parlamentu je predseda, dvaja podpredsedovia, členovia kontrolnej komisie a členovia. Spolu nás je osemnásť. Členovia sú delegáti záujmových mládežníckych skupín z nášho mesta, základných škôl a gymnázia. […]

Archív

Ako zapájať deti a mladých ľudí do rozhodovania na lokálnej úrovni? Diskutovali sme na konferencii Čo deti potrebujú vo Zvolene.

Posted on

V čase vypuknutia koronavírusu  a zasadaní krízových štábov sa vo Zvolene stihlo uskutočniť jedno z posledných verejných zhromaždení pred tým, ako sa Slovensko začalo pripravovať na domácu karanténu. 9. a 10. marca 2020 zorganizovala Nadácia pre deti Slovenska v hoteli Tenis konferenciu s názvom Počítame s deťmi. Konferencia bola vyvrcholením „projektu s dlhým názvom“, ako si ho účastníci konferencie familiárne nazvali, ktorý nadácia […]

participácia

MMP Šaľa: Snažíme sa vytvárať príležitosti pre mladých, aby sme aspoň čiastočne zamedzili ich odchodu do väčších miest

Posted on

Ahoj Tomáš, predstav nám, prosím, v skratke váš mestský mládežnícky parlament.   Náš parlament pôsobí priamo v okresnom meste Šaľa, avšak spolupracujeme aj s parlamentmi z okolitých dedín. Spolu sa venujeme organizovaniu aktivít, ktoré zaujímajú mládež v našom okrese a poskytujú jej priestor na sebarealizáciu. Snažíme sa vytvárať aktivity rôznych druhov a zameraní (športové, zábavné, kultúrne) a takýmto spôsobom aspoň čiastočne zamedziť odchodu mladých ľudí do iných miest za zábavou.   Parlament bol založený v roku […]

participácia

MMP Štúrovo: Ukážme dospelým, že mladí ľudia nie sú ľahostajní a zaujímajú sa o prostredie, v ktorom žijú

Posted on

Ahoj Vanesa, predstav nám, prosím, v skratke váš mestský mládežnícky parlament.   Náš mládežnícky parlament bol založený v roku 2017, aktuálne má 12 členov. Každý člen zastáva určitú pozíciu na základe výsledkov hlasovania. Stretávame sa dvakrát za mesiac v CVČ v Štúrove, v priestoroch, ktoré nám poskytla naša koordinátorka, riaditeľka CVČ Štúrovo, Katarína Tungliová.   Ako to bežne vyzerá na zasadnutí vášho mestského mládežníckeho parlamentu?  Zasadnutia vediem ja […]

participácia

Stretnutie Krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho kraja

Posted on

Vyše 100 zástupcov žiackych školských rád zo stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa 9.12.2019 stretlo v Kongresovej sále Úradu ŽSK, aby spoločne obnovili činnosť parlamentu mladých pôsobiaceho na úrovni kraja. Žiaci mali možnosť pripomienkovať jednotlivé body návrhu štatútu krajského stredoškolského parlamentu (KSP). KSP ŽSK bude koordinovať Odbor školstva a športu v spolupráci s Radou mládeže […]

Archív

YOUTH academy

Posted on

OZ Ľudia so srdcom v spolupráci s IUVENTOU zorganizovali vzdelávanie YOUTH academy pre mladých ľudí zo Štúrova, Želiezoviec, Nových Zámkov a Šurian. Lektorky Katarína Tungliová a Ivana Boboňová sa počas víkendu (15.-17.11.2019) snažili naučiť mládež ako správne komunikovať, prezentovať svoje nápady, pracovať v tíme a predstavili im aj možnosti pre mladých, ktoré majú vďaka práci […]