Archív

31 malých projektov s veľkým nadšením

Posted on

Medzinárodný deň detí prežívali niektorí mladí ľudia pracovne. Pýtate sa, čo robili? Pracovali na svojom rozvoji. V Banskobystrickom kraji v malebnom Osrblí strávilo 31 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou víkend neformálnym vzdelávaním v rámci akreditovaného programu Projekt je zmena. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci udržateľnosti výsledkov národného projektu KomPrax – kompetencie pre […]

Archív

Výzva na prihlásenie sa do programu Škola bez nenávisti

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejňuje výzvu pre základné a stredné školy na prihlásenie sa do programu „Škola bez nenávisti“, ktorý začne v školskom roku 2019/2020. Charakteristika organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou a mládežnícka politika. […]

Archív

Delegácia z Bosny a Hercegoviny v IUVENTE

Posted on

V termíne 21.5.-25.5.2019 hosťovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže štvorčlennú delegáciu z Bosny a Hercegoviny. Študijná návšteva sa realizovala v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a  Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny. Delegácia pozostávala zo zástupcov Rady mládeže z Federácie Bosny a Hercegoviny (Jasmina […]

Archív

Program „Škola bez nenávisti“ v školskom roku 2019/2020

Posted on

Po úspešnom overení v pilotnom ročníku 2018/2019 pripravujeme zverejnenie výzvy pre základné a stredné školy na zapojenie sa do 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ v školskom roku 2019/2020.     Cieľom programu je podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Certifikát „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma […]

agenda2030

Zisťovali sme ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku

Posted on

Globálne vzdelávanie je komplexná problematika, ktorá rieši aktuálne témy súčasného sveta a našej budúcnosti. Zaoberá sa témami ako trvalo udržateľný rozvoj, rozvojová pomoc a chudoba, enviro-problematika, ľudské práva, rozvoj občianskych kompetencií, inklúzia či participácia. Úzko súvisí s potrebou rozvíjať postoje, hodnoty a kritické myslenie vo vzdelávaní. IUVENTA ako jeden z aktérov v oblasti vzdelávania posilňuje implementáciu týchto kľúčových […]

Archív

Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave medzinárodnú konferenciu s názvom „Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou“. Konferencia bola jedným z odborných a vzdelávacích podujatí Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zameraných na problematiku radikalizácie mladých ľudí. Jej cieľom bolo poskytnúť […]

akreditácia

Akreditácia vzdelávacieho programu – najbližší termín je 15. júl

Posted on

Najbližší termín na predloženie žiadostí o AKREDITÁCIU vzdelávacieho programu zameraného na zvyšovanie kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou je 15. júl 2019! Viac informácií pre žiadateľov nájdete: https://www.iuventa.sk/sk/akreditacia.alej    

Archív

Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

Posted on

Nová stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 (stiahnuť vo formáte pdf: stratégia_úradný vestník) sa snaží riešiť súčasné aj nadchádzajúce výzvy, ktorým čelia mladí ľudia po celej Európe. Poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany s náležitou pozornosťou venovanou […]

Archív

Vzdelávanie pre školské tímy pilotného ročníka programu ŠKOLA BEZ NENÁVISTI V IUVENTE

Posted on

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 29. – 31. januára 2019 vzdelávanie školských tímov pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti. Cieľom programu je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a podpore priateľského a bezpečného prostredia na školách. Do pilotného ročníka, ktorého cieľom je overiť kritériá hodnotenia, štandard kvality, […]

agenda2030

Stredoškolské a mládežnícke tímy predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN

Posted on

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s United Nations Information Service (UNIS) Viedeň pripravili pre osem mládežníckych a stredoškolských tímov workshop k Agende 2030 s podtitulom „Mladí pre ciele trvalo udržateľného rozvoja“ na pôde OSN vo Viedni. Workshop bol realizovaný v rámci série „Agenda 2030 – Agenda mladých“, ktorými IUVENTA podporuje participáciu mladých na implementácii Agendy 2030 na […]