Archív

IUVENTA žije na Facebooku

Posted on

Od 26. októbra spustila IUVENTA denné live vysielania na svojom Facebooku. Zo začiatku sme vysielali len webináre pre mladých ľudí, no postupne sa ponuka rozrástla aj o relácie pre pracovníkov s mládežou. Témy boli rôznorodé od inklúzie, cez varenie, psychické zdravie, či enviro až po kritické myslenie, či skupinovú dynamiku. Za ten čas po dnes (16.12.) sme […]

Archív

IUVENTA pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

Posted on

Program IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže je tvorený v troch hlavných tematických líniách. Keďže hlavnou oblasťou pôsobnosti inštitúcie je podpora práce s mládežou, sústredili sme sa na témy, ktoré zvyšujú vedomosti a zručnosti pracovníkov s mládežou. Môžu sa napríklad naučiť, ako lepšie komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi, poskytovať spätnú väzbu, ako ich motivovať, odhaľovať a […]

Archív

Arterapeutický workshop SUPERHRDINOVIA

Posted on

Niekedy si v škole alebo v práci musíme nasadiť pomyselný štít, aby sme zvládli náročné situácie. Ako vyzerá tvoj štít? Čo ti pomáha zostať chráneným a odvrátiť negativitu? Čo by na tvojom mieste urobil Superman, Wonder Woman, Harry Potter či Hermiona? Koho v svojom okolí by si nazval superhrdinom? O všetkom tomto môžeš diskutovať spolu […]

Archív

Vyrastáme s Erasmom+

Posted on

V rámci kampane Erasmusdays realizovala naša regionálna koordinátorka pre Trenčiansky kraj – Dana Gavalierová v spolupráci s OZ Silnejší slabším podujatie s názvom Vyrastáme s Erasmom+, ktorého cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom možnosti mládežníckych výmen. 16.10.2020 sme sa online spojili so žiakmi 8. a 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera v […]

Archív

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na účasť na konferencii Fundraising v čase korony

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o štipendiá na účasť na konferencii Fundraising v čase korony. Cieľom je podporiť organizácie pracujúce s deťmi a mládežou v týchto neľahkých časoch spôsobených pandémiou COVID-19 v oblasti fundraisingu tým, že im uhradíme náklady spojené s účasťou na konferencii. V rámci výzvy podporíme 30 vybraných organizácií, […]

Archív

Prieskum medzi školami zapojenými do programu Škola bez nenávisti

Posted on

V priebehu augusta sme vykonali prieskum medzi školami zapojenými do programu Škola bez nenávisti. Cieľom bolo zistiť, nakoľko školy boli spokojné s podporou IUVENTY od začiatku roka a najmä v období od marca do júna 2020, kedy sme čelili koronakríze. Prieskum ukázal, že sú koordinátori celkovo spokojní s doterajšou spoluprácou s IUVENTOU. Koordinátori by ocenili […]

Archív

Petržalka chce intenzívnejšie zapojiť mládež do rozhodovania o mestskej časti. Vzniká mládežnícky parlament

Posted on

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili na svojom zasadnutí vznik Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorý bude poradným orgánom starostu a zastupiteľstva mestskej časti. Mládežnícky parlament bude otvorený mladým ľuďom, ktorí žijú, študujú alebo pôsobia v Petržalke a dovŕšili 15 rokov. Oficiálne by mal začať pracovať od októbra 2020. Na jednom z prvých prípravných stretnutí, ktoré organizovala IUVENTA – […]

Archív

Participácia a mladí ľudia

Posted on

Sú mladí ľudia aktérmi a plnohodnotnými osobnosťami alebo len čakateľmi na dospelosť? Pozrite si záznam diskusie zo záverečnej konferencie národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI) organizovanej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Dozviete sa v nej o: znepokojivých štatistikách, participácii mladých, kultúre spolurozhodovania na školách, […]

Archív

Mládežnícki delegáti pri OSN vo svete a na Slovensku

Posted on

Program mládežnícki delegáti pri OSN je iniciatívou pre mladých ľudí, ktorý má v niektorých krajinách tradíciu už pomaly polstoročie. Konkrétne v Holandskom kráľovstve, program funguje od roku 1970 a v Nórskom kráľovstve od roku 1971. V ďalších krajinách sa program začal etablovať až koncom 90. rokov aj vďaka iniciatíve OSN s názvom „World Programme of Action for Youth“ (A/Res/50/81), ktorú prijalo […]

Archív

Pripravení pre život?

Posted on

Pýtame sa mladých ľudí: Ste pripravení pre život? Zariadite sa? Uživíte sa? Máte zručnosti, ktoré k tomu potrebujete? Zároveň nás zaujímajú aj názory pedagógov, pracovníkov s mládežou, personalistov a iných odborníkov, ktorí s mladými pracujú. Pomôžte nám svojimi odpoveďami. ZIPCeM, strešná organizácia a reprezentant Informačných centier mladých vytvára československý informačný a vzdelávací portál Ready for life.online, […]