Archív

Mládežnícki delegáti pri OSN vo svete a na Slovensku

Posted on

Program mládežnícki delegáti pri OSN je iniciatívou pre mladých ľudí, ktorý má v niektorých krajinách tradíciu už pomaly polstoročie. Konkrétne v Holandskom kráľovstve, program funguje od roku 1970 a v Nórskom kráľovstve od roku 1971. V ďalších krajinách sa program začal etablovať až koncom 90. rokov aj vďaka iniciatíve OSN s názvom „World Programme of Action for Youth“ (A/Res/50/81), ktorú prijalo […]

Archív

Pripravení pre život?

Posted on

Pýtame sa mladých ľudí: Ste pripravení pre život? Zariadite sa? Uživíte sa? Máte zručnosti, ktoré k tomu potrebujete? Zároveň nás zaujímajú aj názory pedagógov, pracovníkov s mládežou, personalistov a iných odborníkov, ktorí s mladými pracujú. Pomôžte nám svojimi odpoveďami. ZIPCeM, strešná organizácia a reprezentant Informačných centier mladých vytvára československý informačný a vzdelávací portál Ready for life.online, […]

Archív

Výhovorky bokom poznajú výhercov

Posted on

Súťaž zdravých výziev Výhovorky bokom, ktorú pre deti a mladých ľudí vyhlásila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so spoločnosťou Outdoor Institute, prebiehala online počas celého júna 2020. Zapojilo sa do nej viac ako 200 záujemcov o splnenie jednej alebo dvanástich výziev, ktoré im ponúklo dvanásť známych i menej známych osobností s inšpiratívnymi životnými príbehmi. Cieľom […]

Archív

„Komu som pomohol/la počas koronakrízy?“ Výzva pre žiakov škôl zapojených v programe Škola bez nenávisti.

Posted on

Členovia expertného tímu programu Škola bez nenávisti spolu s koordinátorkou pripravili pre žiakov zapojených škôl výzvu „Komu som pomohol/la počas koronakrízy?“. Žiaci sa prostredníctvom videí, výtvarných a literárnych diel podelia so svojimi skúsenosťami a emóciami, ktoré zažívajú v období pandémie koronavírusu COVID-19. Zároveň táto výzva napĺňa aj jeden z cieľov programu a to rozvoj tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu a porozumenia. Súťaž bude […]

Archív

Zapojte sa do prieskumu ako COVID-19 ovplyvnil situáciu mladých na Slovensku

Posted on

Prosíme o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenia ako COVID-19 ovplyvnil situáciu mladých na Slovensku. Tento krátky online prieskum identifikuje miestne potreby a pomôže lepšie porozumieť praktickým potrebám skupín NEETov – nezamestnaných mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú v rôznych krajinách. Výsledky prieskumu sa budú analyzovať, pripravia sa odporúčania týkajúce sa osvedčených postupov na vykonávanie globálnych, medzinárodných […]

Archív

Najväčší dialóg sveta s OSN

Posted on

Organizácia Spojených národov oslavuje 75. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti spustila v januári 2020 iniciatívu UN75, v rámci ktorej pozýva do diskusie o tom, ako spoločne vybudovať lepšiu budúcnosť. Zapojiť sa môžu všetci naprieč krajinami, sektormi aj generáciami. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprostredkovala iniciatívu OSN mladým ľuďom zo Slovenska formou webinárov – Najväčší dialóg sveta s OSN. […]

Archív

Ako podpora participácie detí a mladých ľudí pomáha vychovávať aktívnych občanov – online konferencia NOS-RmS-IPAO

Posted on

11. – 13. mája 2020 realizovali Nadácia otvorenej spoločnosti, Rada mládeže Slovenska a Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) online konferenciu na tému Ako podpora participácie detí a mladých ľudí pomáha vychovávať aktívnych občanov. Počas troch dní organizátori konferencie predstavil výstupy z projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže. […]

Archív

Spoločné zasadnutie predsedníctiev Európskeho riadiaceho výboru pre mládež a Poradnej rady pre mládež pri Rade Európy vedie zástupca odboru mládeže MŠVVaŠ SR

Posted on

V dňoch 4. a 5. júna 2020 prebieha online rokovanie predsedníctiev štatutárnych orgánov Rady Európy v oblasti mládeže, ktorým predsedá riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR PhDr. Ivan Hromada, PhD.  Táto zodpovedná úloha vyplýva z jeho zvolenia za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy. Keďže súčasné okolnosti obmedzujú možnosť osobných stretnutí, členovia riadiaceho […]

Archív

Aké online nástroje môžete využiť v práci s mládežou?

Posted on

Na každý problém sa dá pozrieť aj ako na výzvu a práve tieto neľahké dni nás vedú k tomu, aby sme mysleli „outside the box“, využívali nové postupy, nástroje a (pokiaľ sa dá) prácu transformovali do online prostredia. Pre inšpiráciu vám budeme najbližšie obdobie dvakrát do týždňa predstavovať rôzne užitočné nástroje a platformy, ktoré môžete využívať na online vzdelávanie […]

Archív

VÝHOVORKY BOKOM – súťaž zdravých výziev pre mladých

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so spoločnosťou Outdoor institute odštartuje v pondelok 1. júna 2020 online súťaž VÝHOVORKY BOKOM. Prostredníctvom nej ponúkneme mladým ľuďom rozmanité výzvy, vďaka ktorým môžu zdravšie žiť. A to nielen fyzicky, ale aj psychicky a vnútorne vyrovnaní so sebou a svojím okolím. Prostredníctvom súťaže, ktorá bude trvať od 1. júna do 30. júna 2020 […]