Archív

Arterapeutický workshop SUPERHRDINOVIA

Posted on

Niekedy si v škole alebo v práci musíme nasadiť pomyselný štít, aby sme zvládli náročné situácie. Ako vyzerá tvoj štít? Čo ti pomáha zostať chráneným a odvrátiť negativitu? Čo by na tvojom mieste urobil Superman, Wonder Woman, Harry Potter či Hermiona? Koho v svojom okolí by si nazval superhrdinom? O všetkom tomto môžeš diskutovať spolu […]

Archív

Vyrastáme s Erasmom+

Posted on

V rámci kampane Erasmusdays realizovala naša regionálna koordinátorka pre Trenčiansky kraj – Dana Gavalierová v spolupráci s OZ Silnejší slabším podujatie s názvom Vyrastáme s Erasmom+, ktorého cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom možnosti mládežníckych výmen. 16.10.2020 sme sa online spojili so žiakmi 8. a 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera v […]

Archív

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na účasť na konferencii Fundraising v čase korony

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o štipendiá na účasť na konferencii Fundraising v čase korony. Cieľom je podporiť organizácie pracujúce s deťmi a mládežou v týchto neľahkých časoch spôsobených pandémiou COVID-19 v oblasti fundraisingu tým, že im uhradíme náklady spojené s účasťou na konferencii. V rámci výzvy podporíme 30 vybraných organizácií, […]

Archív

Prieskum medzi školami zapojenými do programu Škola bez nenávisti

Posted on

V priebehu augusta sme vykonali prieskum medzi školami zapojenými do programu Škola bez nenávisti. Cieľom bolo zistiť, nakoľko školy boli spokojné s podporou IUVENTY od začiatku roka a najmä v období od marca do júna 2020, kedy sme čelili koronakríze. Prieskum ukázal, že sú koordinátori celkovo spokojní s doterajšou spoluprácou s IUVENTOU. Koordinátori by ocenili […]

Archív

Petržalka chce intenzívnejšie zapojiť mládež do rozhodovania o mestskej časti. Vzniká mládežnícky parlament

Posted on

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili na svojom zasadnutí vznik Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorý bude poradným orgánom starostu a zastupiteľstva mestskej časti. Mládežnícky parlament bude otvorený mladým ľuďom, ktorí žijú, študujú alebo pôsobia v Petržalke a dovŕšili 15 rokov. Oficiálne by mal začať pracovať od októbra 2020. Na jednom z prvých prípravných stretnutí, ktoré organizovala IUVENTA – […]

Archív

Participácia a mladí ľudia

Posted on

Sú mladí ľudia aktérmi a plnohodnotnými osobnosťami alebo len čakateľmi na dospelosť? Pozrite si záznam diskusie zo záverečnej konferencie národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI) organizovanej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Dozviete sa v nej o: znepokojivých štatistikách, participácii mladých, kultúre spolurozhodovania na školách, […]

Archív

Mládežnícki delegáti pri OSN vo svete a na Slovensku

Posted on

Program mládežnícki delegáti pri OSN je iniciatívou pre mladých ľudí, ktorý má v niektorých krajinách tradíciu už pomaly polstoročie. Konkrétne v Holandskom kráľovstve, program funguje od roku 1970 a v Nórskom kráľovstve od roku 1971. V ďalších krajinách sa program začal etablovať až koncom 90. rokov aj vďaka iniciatíve OSN s názvom „World Programme of Action for Youth“ (A/Res/50/81), ktorú prijalo […]

Archív

Pripravení pre život?

Posted on

Pýtame sa mladých ľudí: Ste pripravení pre život? Zariadite sa? Uživíte sa? Máte zručnosti, ktoré k tomu potrebujete? Zároveň nás zaujímajú aj názory pedagógov, pracovníkov s mládežou, personalistov a iných odborníkov, ktorí s mladými pracujú. Pomôžte nám svojimi odpoveďami. ZIPCeM, strešná organizácia a reprezentant Informačných centier mladých vytvára československý informačný a vzdelávací portál Ready for life.online, […]

Archív

Výhovorky bokom poznajú výhercov

Posted on

Súťaž zdravých výziev Výhovorky bokom, ktorú pre deti a mladých ľudí vyhlásila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so spoločnosťou Outdoor Institute, prebiehala online počas celého júna 2020. Zapojilo sa do nej viac ako 200 záujemcov o splnenie jednej alebo dvanástich výziev, ktoré im ponúklo dvanásť známych i menej známych osobností s inšpiratívnymi životnými príbehmi. Cieľom […]

Archív

„Komu som pomohol/la počas koronakrízy?“ Výzva pre žiakov škôl zapojených v programe Škola bez nenávisti.

Posted on

Členovia expertného tímu programu Škola bez nenávisti spolu s koordinátorkou pripravili pre žiakov zapojených škôl výzvu „Komu som pomohol/la počas koronakrízy?“. Žiaci sa prostredníctvom videí, výtvarných a literárnych diel podelia so svojimi skúsenosťami a emóciami, ktoré zažívajú v období pandémie koronavírusu COVID-19. Zároveň táto výzva napĺňa aj jeden z cieľov programu a to rozvoj tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu a porozumenia. Súťaž bude […]