Archív

Rozvoj žiackej participácie považujeme za dôležitý: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Bratislavský samosprávny kraj pokračujú v spoločnej podpore žiackych školských rád v kraji.

Posted on

Počas predchádzajúcich týždňov sa stretli zástupcovia žiackych školských rád takmer všetkých stredných škôl Bratislavského kraja. Mladí ľudia diskutovali o tom, ako pracovali žiacke školské rady v čase pandémie, aká by mala byť ideálna žiacka školská rada a o plánoch na ďalší školský rok. Séria online stretnutí nadväzovala na rozvojový program pre členov a koordinátorov žiackych […]

Archív

Krajská rada Žiackych školských rád Košického kraja: príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť

Posted on

V uplynulých týždňoch sa v Košickom kraji udiali výrazné zmeny v téme mládežníckej participácie. V máji sa konali voľby nových členov do Krajskej rady Žiackych školských rád Košického kraja (ďalej len KR ŽŠR KK). Do rady kandidovali členovia žiackych školských rád (ŽŠR) z rôznych typov škôl z celého kraja. Voľby sa vzhľadom na pandemickú situáciu […]

Archív

Dobro sa šíri v Žilinskom kraji

Posted on

Rok dobrovoľníctva bol vyhlásený, aby sa prejavila vďaka všetkým dobrovoľníkom, ktorí v Žilinskom kraji pomáhali a pomáhajú. Začiatkom roka 2021 vyhlásila predsedníčka VÚC Erika Juriniová spolu so Sekciou pre mládež „Rok dobrovoľníctva“. Sekcia pre mládež sa chopila tejto iniciatívy a v spolupráci s Žilinským dobrovoľníckym centrom aktívne pracuje na propagácií dobrovoľníctva.  Významnými partnermi sa stali […]

Archív

Hra ako nástroj práce s mládežou

Posted on

V decembri 2020 sme pre pracovníkov s mládežou pripravili webinár na tému využitie spoločenských hier v práci s mládežou. Tento webinár si vtedy pozrelo 4 800 záujemcov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v roku 2021 pre pracovníkov s mládežou priniesť komplexné vzdelávanie, na ktorom sa dozvedia nielen ako využívať hry pri práci s mládežou, ale aj ako si vybrať vhodné hry, vzhľadom […]

Archív

Mládežnícke parlamenty: Možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojich mestách a obciach je kľúčové

Posted on

V priebehu predchádzajúcich týždňov sa na pravidelných online podujatiach stretli členovia z jedenástich mládežníckych parlamentov z celého Slovenska. Počas série stretnutí, ktoré organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, diskutovali mladí ľudia aj o tom, akú pomoc a podmienky by potrebovali pre lepšie rozvíjanie svojich aktivít a zapájanie mládeže v samosprávach. Z rozhovorov počas podujatí vyplynulo, že […]

Archív

EkoKvíz – celoslovenský vedomostný online kvíz o environmentálnych témach je tu pre vás už o mesiac!

Posted on

Občianske združenie Edukácia@Internet reaguje na akútnu potrebu zvýšiť všeobecný prehľad o environmentálnych témach a cieľoch udržateľného rozvoja, ktoré stanovila OSN v roku 2015, u Slovákov a najmä medzi slovenskou mládežou. Ich odpoveďou je EkoKvíz, vďaka ktorému budú Slováci bezplatne a hravou formou môcť získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach […]

Archív

3. ročník Projekt je zmena v Banskobystrickom kraji

Posted on

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s lektorkami neformálneho vzdelávania Gabrielou Seleckou a Zlatou Trubanovou rozbehla 3. ročník Projekt je zmena v BB kraji.  Mladých ľudí s dobrými  nápadmi, ktoré reagujú na potreby komunity, regionálneho rozvoja, zachovávania kultúrno-historického dedičstva a ochranu životného prostredia finančne podporuje aj v roku 2021 Banskobystrický samosprávny kraj, za čo ďakujeme. Posledný […]

Archív

Prevencia počítačovej kriminality a jej využitie v práci s mládežou

Posted on

Vzdelávanie, zábava, stretávanie sa s priateľmi, aj práca, či hľadanie zamestnania, to všetko sa aj pre deti a mladých ľudí presunulo v uplynulých dvanástich mesiacoch do virtuálneho prostredia. Ohromné skoky v technických aj technologických kompetenciách je nevyhnutné dopĺňať aj zvyšovaním kompetencií v oblasti prevencie bezpečnosti v online priestore. Vypočuli sme hlas pracovníkov a pracovníčok s mládežou, či ďalších dôležitých dospelých v živote detí a mládeže […]

Archív

Z Reykjavíku do Levíc – Hlas mesta

Posted on

Peter Kováč pochádza z Levíc. V rokoch 2018-2019 bol podpredsedom miestnej organizácie Rady mládeže a aktívny dobrovoľník Červeného kríža a organizátor iniciatívy Za slušné Slovensko v Leviciach. Venuje sa hudbe, cestovaniu a je vášnivý milovník kávy. So svojim projektom Hlas mesta vyhral v roku 2019 cenu LEAF Award. “Všetko začalo v deň mojich narodenín. Práve […]

Archív

Stretnutie mládežníckych parlamentov: záleží nám na našich mestách a máme odvahu meniť veci k lepšiemu

Posted on

Prebehlo prvé zo série online stretnutí členov mládežníckych parlamentov z celého Slovenska. Stretnutia, ktoré organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Petržalským mládežníckym parlamentom sa zúčastnilo dvadsať mladých ľudí z mládežníckych parlamentov z Bardejova, Kysuckého Nového Mesta a Bratislavy – Petržalky. Účastníci diskutovali o tom, ako najlepšie zapojiť mladých ľudí do dobrovoľníctva, rozhodovania […]