Archív

Nové výskumy o mládeži

Posted on

IUVENTA RAY MON – Výsledky a dopad programu ERASMUS+ z pohľadu účastníkov a realizátorov projektov (2020) Táto štúdia predstavuje nadnárodnú analýzu výsledkov prieskumov uskutočnených v období rokov 2017/2018 s účastníkmi a realizátormi projektov v rámci EÚ programu Erasmus+. Na zbere a vyhodnotení dát spolupracovali Národné agentúry z 31 krajín vrátane Slovenskej národnej agentúry Erasmus+. STIAHNÚŤ   IUVENTA RAY LEARN – […]

Archív

Rada Európy spustila novú stratégiu pre mládež do roku 2030

Posted on

Na neformálnom zasadnutí zástupcov Výboru ministrov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. januára 2020, bola v prítomnosti generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić oficiálne spustená nová Stratégia Rady Európy pre mládež do roku 2030. „Posilnenie demokracie prostredníctvom vzdelávania, kultúry a zapojenia mládeže“ je jednou z priorít gruzínskeho predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy. Spusteniu stratégie predchádzala neformálna […]

Archív

Pozývame vás na bezplatný informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu PRIORITY/D/1/2020

Posted on

Pozývame vás na bezplatný informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu PRIORITY/D/1/2020. Výzva sa zameriava na aktivity podporujúce: ✅ zdravý životný štýl mládeže prostredníctvom podpory pohybových a športových aktivít ✅ sociálnu inklúziu mladých ľudí prostredníctvom podpory pohybových a športových aktivít ✅ rozvoj zdravého životného štýlu u detí a mládeže, ktoré pochádzajú z lokalít s nedostatočne vybudovanou […]

Archív

Pavol Škápik: Musíme sa učiť rozhodovať na základe dát (rozhovor)

Posted on

Sme na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie a medzi technológie, ktoré poháňajú prichádzajúce zmeny, patrí aj spracovanie a analýza veľkého množstva dát.  O dátach, budúcnosti a mladých ľuďoch sme sa rozprávali s hlavným dátovým analytikom mesta Bratislava Pavlom Škápikom.   Objem dát neustále narastá. Čím viac dát máme k dispozícii, tým cennejšie informácie z nich môžeme […]

Archív

Program „Škola bez nenávisti“ – 1. ročník 2019/2021

Posted on

Príprava na 1. ročník programu začala už na prelome marca a apríla 2019 spustením prieskumu záujmu zapojenia sa do programu „Škola bez nenávisti“ na všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Na prieskum reagovalo 295 škôl, ktoré vyjadrili svoju motiváciu a záujem o takýto ponúkaný program. Následne na konci mája a začiatkom júna prebehla výzva na registráciu škôl do 1. ročníka […]

Archív

Medzinárodný seminár o umelej inteligencii a jej dopadoch na mladých ľudí

Posted on

Rada Európy zorganizovala v dňoch 4. až 6. decembra 2019 v Štrasburgu seminár o umelej inteligencii a jej dopadoch na mladých ľudí. Seminár otvoril riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR a vice-prezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy Ivan Hromada spolu s generálnou riaditeľkou Rady Európy pre demokraciu Snežanou Samardžić-Marković. Očakáva sa, že umelá inteligencia (AI) bude hrať väčšiu úlohu v […]

Archív

S úradmi práce motivujeme mladých uchádzačov o zamestnanie

Posted on

Koncom roku 2018 bola pilotne odskúšaná spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene a jeho pracoviskami v Detve a Krupine v oblasti informovanosti a motivácie mladých uchádzačov o zamestnanie na využitie príležitostí, ktoré im ponúkajú európske programy pre mládež a neformálne vzdelávanie na Slovensku. V roku 2019 sa spolupráca rozšírila na celé […]

Archív

Na konferencii „EMPOWER – no uznaj“ sa oceňovali ukážkové projekty a aktéri neformálneho vzdelávania a pribudlo 25 nových signatárov k „Deklarácii o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania“

Posted on

S cieľom obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vychádzajúcej z podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania, sa dňa 11. decembra 2019 uskutočnila konferencia “Empower – no uznaj” spojená s predstavením príkladov dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov podporujúcich a poskytujúcich neformálne vzdelávanie,  ako aj projektov rozvíjajúcich neformálne vzdelávanie prostredníctvom […]

Archív

ŠTANDARDY KVALITY V PRÁCI S MLÁDEŽOU NA PRIPOMIENKOVANIE

Posted on

Pripomienkujte návrh štandardov kvality práce s mládežou, ktoré boli vytvorené v rámci piatich pracovných stretnutí zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou v období od 11.9.2018 do 4.11.2019. Návrh štandardov vychádza z Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 až 2020, v ktorej je definovaný cieľ: Zaviesť do praxe nástroje na meranie a podporu rozvoja kvality v práci s mládežou. K tomuto cieľu bolo stanovené […]

Archív

Aktívny životný štýl

Posted on

Je jednou z foriem životného štýlu, v ktorom má podstatné miesto primeraná fyzická aktivita (Bunc 2008). Tá je ako jeden z najčastejšie citovaných ochranných faktorov v prevencii mnohých neprenosných ochorení (napr. kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, rakovina, obezita depresia, demencia; WHO 2018) predmetom výskumu zameraného na podporu verejného zdravia (Bauman a kol. 2012). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO 2010) v tejto súvislosti odporúča […]