pracasmladezou.sk

Kalendár aktuálnych podujatí

mar
4
Št
IUVENTA: Projektový manažment v práci s mládežou (modul II)
mar 4 – mar 7 celý deň

Miesto konania:
online prostredníctvom platformy Zoom

Termín:
4. – 7. 3. 2021

Uzávierka prihlášok:
26.2.2021

Typ aktivity:
Akreditovaný vzdelávací program

Krátka charakteristika:
Akreditované vzdelávanie „Projektový manažment v práci s mládežou“ pripravuje absolventov na samostatné nastavovanie a riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Témy, ktorým sa program venuje sú napr.: projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, tímová práca, angažovanosť a motivácia, komunikácia a reflexia vlastných skúsenosti. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike (Programy pre mládež, Erasmus+ a i.), ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Profil absolventa:

 • Má pokročilú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že úspech riadenia projektu v práci s mládežou je založený na neformálnom vzdelávaní, ktoré má svoju štruktúru.
 • Dokáže určiť požiadavky klienta (cieľovej skupiny) v procese consultingu a tie zohľadniť pri príprave projektového zámeru.
 • Dokáže identifikovať konflikt a pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.
 • Pozná inovatívne metódy šírenia a využitia výsledkov projektu.
 • Rozlišuje výsledky a výstupy projektu a dokáže použiť SMART formulácie cieľov.
 • Uvedomuje si nevyhnutnosť adaptability projektových plánov v agilnom projektovom prostredí a dokáže použiť 1 techniku prioritizácie úloh.
 • Má základnú skúsenosť s podporou kvality projektov cez stanovenie vhodných indikátorov, spôsobov overenia, predpokladov, systému priebežného hodnotenia a spätnej väzby.
 • Pozná základné možnosti spolufinancovania projektu a fundraisingové stratégie.
 • Diferencuje členov projektového tímu a vie zvoliť pridelenie úloh s ohľadom na preferované tímové roly.
 • Venuje pozornosť spravodlivosti odmeňovania a princípu rovnakého zaobchádzania.
 • Uvedomuje si význam reportingu a pozná základy právneho rámca v práci s mládežou a v projektovom financovaní.

Pracovný jazyk:
slovenský

Cieľová skupina:
mládežnícki vedúci (18+), dobrovoľníci, pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:
Ivana Boboňová, ivana.bobonova@iuventa.sk, +421 917 402 523

Odkazy: PRIHLÁŠKA

 

 

mar
8
Po
IUVENTA: Zdravý spánok nad zlato
mar 8 @ 5:00 pm

Miesto konania: online cez platformu Zoom

Termín: 08.03.2021 o 17:00 hod.

Typ aktivity: Webinár

Krátka charakteristika: Spánok ako prediktor dlhodobého úspechu v boji proti stresu. Význam spánku. Poruchy spánku – komplikácie. Praktický prístup ku spánku: navodenie optimálnych podmienok prostredia, mysle. Postupy k ukľudneniu zmyslov, ukážka spôsob ako je možné docieliť kvalitný spánok. Benefity zdravého spánku.

Kapacita webináru je max 30 osôb.

Každý webinár trvá 1 hodinu (od 17:00 do 18:00 hod.), je interaktívny – s možnosťou pýtať sa a komunikovať s odborníkom z Inštitútu stresu.

Lektor: Mgr. Karol Kováč, PhD., Inštitút stresu Viac informácií o Karolovi Kováčovi, jeho odbornosti a činnosti Inštitútu stresu si môžete prečítať na: https://istres.sk/karol-kovac/ Niektorí/é si možno na Karol Kováča spomínate aj z národného projektu KomPrax, kde pôsobil ako školiteľ.

Pracovný jazyk: slovenčina

Cieľová skupina: Pracovníci mládežníckych organizácií a organizácií zaoberajúcich sa mládežou – pracovníci s mládežou – Lektori neformálneho vzdelávania v práci s mládežou – Pracovníci samospráv pôsobiaci v oblasti práce s mládežou – napr. koordinátori práce s mládežou, pracovníci komunitných centier, kde pracujú s deťmi a mládežou Vek: 23+

Kontaktná osoba: Ing. Darina Diošiová, darina.diosiova@iuventa.sk

Prihláška

 

 

 

mar
9
Ut
IUVENTA: Skupinová dynamika s Martinom Kurucom
mar 9 – mar 11 celý deň

Miesto konania:   online cez Zoom

Termín: 09.3. – 11.3. 2021

Uzávierka prihlášok:  do naplnenia kapacity

Typ aktivity: workshop

Krátka charakteristika: Na vzdelávaní sa pokúsime sa porozumieť základným pravidlám fungovania skupinovej dynamiky. Priblížime si jej charakteristické prvky, ako je atmosféra, tvorba podskupín, moc v skupine a i. Čo najpraktickejšie sa pokúsime uchopiť faktory skupinovej dynamiky, ktoré ju ovplyvňujú. Napokon budeme venovať pozornosť tréningu komunikácie, ktorá umožňuje využiť silu skupiny, ako potenciál pre napredovanie jednotlivca.

Lektor: Mgr. Martin Kuruc, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Vzdelávanie je bezplatné.

Cieľové skupiny: pracovníci mládežníckych organizácií a organizácií pracujúcich s mládežou; lektori, školitelia a tréneri neformálneho vzdelávania; lídri mládežníckych organizácií; zástupcovia a pracovníci samospráv.

Vek účastníkov: 18+

Pracovný jazyk: slovenčina

Kontaktná osoba: Dana Gavalierová, dana.gavalierova@iuventa.sk, +421 907 993 261

Odkazy (prihláška):  http://bit.ly/3pzEG5d

 

 

mar
10
St
Literárne stretnutie
mar 10 @ 2:00 pm

Miesto konania:  online podujatie cez zoom z Krajskej knižnice Žilina

Termín: 10. 03. 2021 o 14:00

Typ aktivity: prednáška, diskusia, tvorivé písanie

Krátka charakteristika: online stretnutie s mladými záujemcami o literatúru, na ktorom si vyskúšame kreatívne písanie na zadanú tému, čaká nás veľa zábavy a niečo sa i naučíme

Pracovný jazyk: slovenský

Cieľová skupina: mládež vo veku cca 13 – 19 rokov

Kontaktná osoba: Goran Lenčo, goran.lenco@gmail.com, telefón: 0910 576 613

Odkaz: https://us04web.zoom.us/j/2532661663?pwd=bVJGRUhPR1BTeGgxbXFmeG9PNWxBZz09

mar
15
Po
AMAVET: súťažná konferencia JUNIOR INTERNET
mar 15 celý deň

Miesto konania:   online

Uzávierka prihlášok:  15. marca 2021

Typ aktivity: súťažná konferencia

Krátka charakteristika: AMAVET vyhlasuje 16. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, aktívnu tvorbu na sociálnych sieťach a tvorbu online projektov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Súťažné kategórie:

JuniorWEB – webové stránky,

JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn,

JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (profil na Instagram-e alebo TikTok-u),

JuniorAPP – mobilné aplikácie,

JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní,

JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ?

 

Prihlásiť sa môžete do jednej alebo viacerých súťažných kategórií. Podať môžete aj viac ako  jednu prihlášku.

Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z prostredia IT a internetu. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj bezpečnosť.

Finále súťažnej konferencie sa uskutoční v apríli 2021 opäť ako minulý rok formou videokonferencie a súťažiaci majú šancu získať hodnotné vecné ceny.

Pracovný jazyk: slovenčina

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl

Kontaktná osoba: riaditeľ súťaže: Dávid Richter – richter@amavet.sk, tel. 00421 948 345 177; 02 44 87 23 31

Odkazy:
bližšie info o podujatí: https://www.juniorinternet.sk/cms/
registrácia: https://registracia.juniorinternet.sk/.
 

 

IUVENTA: Zdravý spánok nad zlato
mar 15 @ 5:00 pm

Miesto konania: online cez platformu Zoom

Termín: 15.03.2021 o 17:00 hod.

Typ aktivity: Webinár

Krátka charakteristika: Spánok ako prediktor dlhodobého úspechu v boji proti stresu. Význam spánku. Poruchy spánku – komplikácie. Praktický prístup ku spánku: navodenie optimálnych podmienok prostredia, mysle. Postupy k ukľudneniu zmyslov, ukážka spôsob ako je možné docieliť kvalitný spánok. Benefity zdravého spánku.

Kapacita webináru je max 30 osôb.

Každý webinár trvá 1 hodinu (od 17:00 do 18:00 hod.), je interaktívny – s možnosťou pýtať sa a komunikovať s odborníkom z Inštitútu stresu.

Lektor: Mgr. Karol Kováč, PhD., Inštitút stresu Viac informácií o Karolovi Kováčovi, jeho odbornosti a činnosti Inštitútu stresu si môžete prečítať na: https://istres.sk/karol-kovac/ Niektorí/é si možno na Karol Kováča spomínate aj z národného projektu KomPrax, kde pôsobil ako školiteľ.

Pracovný jazyk: slovenčina

Cieľová skupina: Pracovníci mládežníckych organizácií a organizácií zaoberajúcich sa mládežou – pracovníci s mládežou – Lektori neformálneho vzdelávania v práci s mládežou – Pracovníci samospráv pôsobiaci v oblasti práce s mládežou – napr. koordinátori práce s mládežou, pracovníci komunitných centier, kde pracujú s deťmi a mládežou Vek: 23+

Kontaktná osoba: Ing. Darina Diošiová, darina.diosiova@iuventa.sk

Prihláška

 

 

mar
18
Št
IUVENTA: Projektový manažment v práci s mládežou (modul II)
mar 18 – mar 21 celý deň

Miesto konania:

online prostredníctvom platformy Zoom

Termín:
18. – 21. 3. 2021

Uzávierka prihlášok:

12.3.2021

Typ aktivity:

Akreditovaný vzdelávací program

Krátka charakteristika:

Akreditované vzdelávanie „Projektový manažment v práci s mládežou“ pripravuje absolventov na samostatné nastavovanie a riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Témy, ktorým sa program venuje sú napr.: projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, tímová práca, angažovanosť a motivácia, komunikácia a reflexia vlastných skúsenosti. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike (Programy pre mládež, Erasmus+ a i.), ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia.

Profil absolventa:

 • Má pokročilú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že úspech riadenia projektu v práci s mládežou je založený na neformálnom vzdelávaní, ktoré má svoju štruktúru.
 • Dokáže určiť požiadavky klienta (cieľovej skupiny) v procese consultingu a tie zohľadniť pri príprave projektového zámeru.
 • Dokáže identifikovať konflikt a pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.
 • Pozná inovatívne metódy šírenia a využitia výsledkov projektu.
 • Rozlišuje výsledky a výstupy projektu a dokáže použiť SMART formulácie cieľov.
 • Uvedomuje si nevyhnutnosť adaptability projektových plánov v agilnom projektovom prostredí a dokáže použiť 1 techniku prioritizácie úloh.
 • Má základnú skúsenosť s podporou kvality projektov cez stanovenie vhodných indikátorov, spôsobov overenia, predpokladov, systému priebežného hodnotenia a spätnej väzby.
 • Pozná základné možnosti spolufinancovania projektu a fundraisingové stratégie.
 • Diferencuje členov projektového tímu a vie zvoliť pridelenie úloh s ohľadom na preferované tímové roly.
 • Venuje pozornosť spravodlivosti odmeňovania a princípu rovnakého zaobchádzania.
 • Uvedomuje si význam reportingu a pozná základy právneho rámca v práci s mládežou a v projektovom financovaní.

Pracovný jazyk:

slovenský

Cieľová skupina:

mládežnícki vedúci (18+), dobrovoľníci, pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv

Kontaktná osoba:

Ivana Boboňová, ivana.bobonova@iuventa.sk, +421 917 402 523

Odkazy: PRIHLÁŠKA

mar
23
Ut
IUVENTA: Skupinová dynamika s Martinom Kurucom
mar 23 – mar 25 celý deň

Miesto konania:   online cez Zoom

Termín: 23.3. – 25.3. 2021

Uzávierka prihlášok:  do naplnenia kapacity

Typ aktivity: workshop

Krátka charakteristika: Na vzdelávaní sa pokúsime sa porozumieť základným pravidlám fungovania skupinovej dynamiky. Priblížime si jej charakteristické prvky, ako je atmosféra, tvorba podskupín, moc v skupine a i. Čo najpraktickejšie sa pokúsime uchopiť faktory skupinovej dynamiky, ktoré ju ovplyvňujú. Napokon budeme venovať pozornosť tréningu komunikácie, ktorá umožňuje využiť silu skupiny, ako potenciál pre napredovanie jednotlivca.

Lektor: Mgr. Martin Kuruc, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Vzdelávanie je bezplatné.

Cieľové skupiny: pracovníci mládežníckych organizácií a organizácií pracujúcich s mládežou; lektori, školitelia a tréneri neformálneho vzdelávania; lídri mládežníckych organizácií; zástupcovia a pracovníci samospráv.

Vek účastníkov: 18+

Pracovný jazyk: slovenčina

Kontaktná osoba: Dana Gavalierová, dana.gavalierova@iuventa.sk, +421 907 993 261

Odkazy (prihláška):  http://bit.ly/3pzEG5d

 

mar
24
St
Zabudnutí autori (John Fante, Louis – Ferdinand Céline, Gaito Gazdanov …)
mar 24 @ 2:00 pm

Miesto konania: online podujatie cez zoom z Krajskej knižnice Žilina

Termín:  24.3. 2021 o 14:00

Typ aktivity: prednáška, diskusia

Krátka charakteristika: pozrieme sa bližšie na autorov, ktorí sú takmer neznámi, no zaslúžia si pozornosť

Pracovný jazyk: slovenský

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kontaktná osoba: zvrskovec@gmail.com

Odkazy (prihláška): https://us04web.zoom.us/j/2532661663?pwd=bVJGRUhPR1BTeGgxbXFmeG9PNWxBZz09

 

 

 

mar
31
St
Nadácia pre deti Slovenska: vzdelávací program Rozvoj životných zručností
mar 31 celý deň

Termín: aktivity programu budú prebiehať počas celého roka 2021

Uzávierka prihlášok:  31. marca 2021

Krátka charakteristika: V spolupráci s Ministerstvom školstva realizuje Nadácia pre deti Slovenska vzdelávací program Rozvoj životných zručností, ktorý je zameraný na inkluzívny prístup vo vzdelávaní.  Uvedený prístup sa docieli prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Vzdelávací program bude prebiehať v dvoch skupinách na Strednom a Východnom Slovensku.

Zapojiť sa môžu školy a mimovládne organizácie zo všetkých krajov s výnimkou Bratislavského kraja.

Program zahŕňa:

 • 3 dvojdňové školenia v rámci skupiny Stredné Slovensko v mesiacoch apríl – november 2021
 • 3 dvojdňové školenia v rámci skupiny Východné Slovensko v mesiacoch apríl – november 2021
 • Workshop výmeny skúseností pre účastníkov z obidvoch zapojených skupín v jarných mesiacoch 2022
 • Konzultácie v zapojených školách prostredníctvom metodikov a lektorov Nadácie pre deti Slovenska a externých odborníkov počas 9 mesiacov

Cieľ vzdelávacieho programu:

 • Vzdelávať pedagógov a pracovníkov s mládežou v metodike rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií /životných zručností/
 • Naučiť implementovať metodiku rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií /životných zručností/
 • Prepájať organizácie formálneho a neformálneho vzdelávania a posilňovať pomocný vedľajší efekt ich spoločného výchovno – vzdelávacieho pôsobenia na deti a mladých ľudí
 • Zdieľať skúsenosti efektívnych nástrojov rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií

Cieľové skupiny:

Pedagógovia základných škôl (prvý a druhý stupeň)

Pedagógovia stredných škôl

Odborní zamestnanci (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, školský psychológ)

Pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi v mimovládnych organizáciách – neformálne vzdelávanie

Pracovný jazyk: slovenčina

Kontaktná osoba:
Lucia Skokanová, lucia.skokanova@nds.sk,  0911 702 660 – informácie o projekte
Aneta Chlebničanová, aneta@nds.sk, 0911 702 665 – obsah vzdelávania

Bližšie info o programe: https://www.nds.sk/vsetky-clanky/prihlaste-sa-do-programu-rozvoja-zivotnych-zrucnosti/

Prihláška:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed5ImNhE4w4G7uOO00OHbq1Do5Wl-tt9IoIocJKNghjsA_4A/viewform