Archív

Krajská rada Žiackych školských rád Košického kraja: príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť

V uplynulých týždňoch sa v Košickom kraji udiali výrazné zmeny v téme mládežníckej participácie. V máji sa konali voľby nových členov do Krajskej rady Žiackych školských rád Košického kraja (ďalej len KR ŽŠR KK).

Do rady kandidovali členovia žiackych školských rád (ŽŠR) z rôznych typov škôl z celého kraja. Voľby sa vzhľadom na pandemickú situáciu konali v online priestore. Spomedzi kandidátov bolo zvolených 16 nových členov KR ŽŠR KK. Prácu zvolených členov dopĺňajú štyria nezvolení kandidáti na pozícii dobrovoľníkov.

“Do rady som chcel vstúpiť pretože som chcel zmenu. Radu vidím ako nástroj pomocou ktorého môžem túto zmenu realizovať. Nebol to môj jediný cieľ, do rady som sa chcel dostať aj preto aby som stretol ľudí ako ja. Ľudí, ktorí chcú niečo dosiahnuť a majú nejaký cieľ, myšlienku.” Slavomír Salončuk, dobrovoľník v KR ŽŠR KK

Po voľbách nastalo prvé stretnutie KR ŽŠR KK v Regionálnom Centre Mládeže v Košiciach, počas ktorého sa mladí ľudia spoznávali pomocou neformálneho vzdelávania.

“KR ŽŠR KK mi doposiaľ dala najmä veľa nových kamarátov, z rôznych kútov kraja ale aj mnoho vedomostí, napr. o tom, ako pracovať v tíme alebo ako si rozdeľovať úlohy v tíme. Očakávam, že nasledujúce 2 roky v KR ŽŠR KK mi prinesú nielen mnoho zážitkov ale aj množstvo príležitostí, kedy budeme môcť realizovať naše nápady, zlepšovať žiacke školské rady v Košickom kraji, ich vzťahy a vzájomnú spoluprácu.” Veronika Tomčová, podpredsedkyňa KR ŽŠR KK

Nesledovali voľby predsedníctva v ktorých uspeli Viktória Pristášova (predsedníčka), Veronika Tomčová (podpredsedkyňa) a Beatrice Kačmarská (tajomníčka).

“Som veľmi vďačná za úžasnú príležitosť, ktorú som dostala. Spoznávam množstvo mladých, cieľavedomých ľudí, ktorí dostali možnosť a moc na to, aby niečo dokázali. Verím, že túto príležitosť využijeme v prospech študentov, ktorí pocítia, že ich hlas je počuť,” Viktória Pristášová, predsedníčka KR ŽŠR KK

Na tretie stretnutie boli prizvaní aj zástupcovia Rady mládeže Košického kraja – Mgr. Marián Švekuš a regionálna koordinátorka Odboru podpory práce s mládežou pre Košický kraj Izabela Széplaki.

Regionálna koordinátorka Izabela Széplaki predstavila Iuventu a jej činnosť, rovnako aj program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Rovnako tak prisľúbila pravidelnú spoluprácu a pravidelnú informovanosť o vzdelávacích aktivitách a možnostiach podpory.

“Krajskú radu Žiackych školských rád Košického kraja vnímam ako jedinečnú organizáciu, ktorá vie zastupovať záujmy žiakov stredných škôl v našom kraji, presadzovať zmeny, ktoré sú v našom školstve tak potrebné, ale taktiež aj ako príležitosť pre mladých ľudí získať dôležité kompetencie pre život” Jakub Szepesgyorky, pracovník s mládežou v Regionálnom Centre mládeže

Ku koncu školského roka prebehlo odovzdávanie agendy a skúseností predošlej KR ŽŠR KK novozvoleným členom a členkám. Tento proces bol zavŕšený 2.7.2021 slávnostným odovzdávaním predsedníctva na pôde Košického samosprávneho kraja za účasti predsedu KSK Rastislava Trnku a taktiež regionálnej koordinátorky Košického kraja ako zástupcu IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Rady mládeže Košického kraja a Regionálneho centra mládeže v Košiciach.

Izabela Széplaki

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *