Archív

Dobro sa šíri v Žilinskom kraji

Rok dobrovoľníctva bol vyhlásený, aby sa prejavila vďaka všetkým dobrovoľníkom, ktorí v Žilinskom kraji pomáhali a pomáhajú. Začiatkom roka 2021 vyhlásila predsedníčka VÚC Erika Juriniová spolu so Sekciou pre mládež „Rok dobrovoľníctva“. Sekcia pre mládež sa chopila tejto iniciatívy a v spolupráci s Žilinským dobrovoľníckym centrom aktívne pracuje na propagácií dobrovoľníctva. 

Významnými partnermi sa stali mnohé organizácie pracujúce s mládežou. Najaktívnejšími organizáciami, ktoré reagujú na každú výzvu sekcie sú OZ Viac, SYTEV, Mladiinfo, Erko, Domka, Komunitná nadácia Liptov, Nadácia krajina harmónia a mnoho ďalších. Pri menovaní organizácií môžeme vidieť, že iniciatíva „Roku dobrovoľníctva“ sa úspešne darí naprieč krajom. Inklúzia nie je tabu a organizácie pracujúce aj s hendikepovanými ukazujú, že dobrovoľníkom môže byť naozaj každý.

Mladí ľudia v kraji nazaháľajú a aktívne prinášali a prinášajú mnoho aktivít ako webináre o Service Learningu či inklúzií. Počas pandémie mladí zorganizovali aj zbierku notebookov pre študentov v núdzi. Pandemická situácia na Slovensku sa pomaly zlepšovala, a tak sa mnohí dobrovoľníci zapojili do aktivity „Vyčistime spolu kraj“ medzi 19. aprílom a 23. májom. Vyvrcholením a zhmotnením poďakovania za dobrovoľníctvo sa stal Mural „RUKY“, ktorý bude pripomínať tento výnimočný rok.

Peknou iniciatívou sú aj Dobronoviny. Ich tretie číslo propaguje dobro v kraji a organizácie, ktoré ho konajú. Tieto noviny sú bezplatné a stačí požiadať o odber Sekciu pre mládež.

Participácia sa v kraji prejavuje nielen tým ako spolupracujú neziskové organizácie, ale aj tým, že župa podporuje dobrovoľníkov dopravnými kartami a kreditom v hodnote 20 Eur.V spolupráci s dopravcami SAD Žilina a ARRIVA Liorbus podporia mobilitu dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Pokiaľ má dobrovoľník zmluvu s príslušnou dobrovoľníckou organizáciou a má na svojom konte viac ako 100 dobrovoľníckych hodín/ročne môže byť odmenený vydaním dopravnej karty s 20 eurovým kreditom.

Na záver sa hodí len údajný výrok „Rob dobro a dobro sa ti vráti“. Želáme Sekcii pre mládež, aby sa naďalej veľa síl v konaní dobra v Žilinskom kraji

Ivana Nováková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *