Archív

Hra ako nástroj práce s mládežou

V decembri 2020 sme pre pracovníkov s mládežou pripravili webinár na tému využitie spoločenských hier v práci s mládežou. Tento webinár si vtedy pozrelo 4 800 záujemcov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v roku 2021 pre pracovníkov s mládežou priniesť komplexné vzdelávanie, na ktorom sa dozvedia nielen ako využívať hry pri práci s mládežou, ale aj ako si vybrať vhodné hry, vzhľadom na psychologické aspekty a individuálne potreby mladých ľudí.

Oslovili sme Lenku Sokolovú, lektorku a psychologičku, s ktorou IUVENTA dlhodobo spolupracuje. Na prvý cyklus vzdelávania s názvom Hra ako nástroj v práci s mládežou sa prihlásilo až 80 záujemcov, na základe motivácie bolo vybraných 30 účastníkov. Stretnutia sa uskutočnili každú stredu od 1. do 31. marca.

Vyberáme zo spätnej väzby:

„Vzdelávanie bolo inšpiratívne obsahom, ale i formou, akou nám tému priblížila lektorka.“

„Dozvedela som sa ako využívať aj online hry a to som doteraz nevedela, čiže môžem používať na stretkách s deťmi aj tento spôsob hier. Tiež som si uvedomila, že aj hry, na ktoré by som to nepovedala, si môžem sama vyrobiť a následne s ich s deťmi hrať. Viem lepšie ako pracovať s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Čiže v konečnom dôsledku budem na stretnutiach vedieť lepšie zabaviť deti. Dať im primerané hry a vedieť ich dobre rozdeliť.“

„Nové zručnosti a vedomosti využijem pri práci s mládežou na táboroch, počas krúžkov, počas tejto pandemickej situácie môžem vylepšiť komunikáciu s deťmi aj formou nejakej hry alebo aplikácie, ktoré boli spomenuté na webinároch, nadobudnuté poznatky už využívam aj pri ďalšom školení.“

„Pracujem v CVČ, takže rozhodne použijem v táboroch i na svojich krúžkoch, Dňoch otvorených dverí, prespávačkách, výletoch… A chystám sa pripraviť pre kolegov pred letnými tábory malý seminár s nácvikom hier, k čomu využijem aj študijný materiál Hra ako nástroj v práci s deťmi a mládežou. Ďakujem zaň.“

Pre záujemcov, ktorí sa nedostali do prvého cyklu, sme v apríli otvorili ďalší cyklus.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *