Archív

Inšpirujeme samosprávy

V piatok 12.2.2021 prebehlo podujatie Inšpiruj sa!, ktorého cieľom bolo vyrozprávať inšpiratívne príbehy samospráv, ktorým sa darí rozvíjať prácu s mládežou.

Podujatie viedla a moderovala Silvia Štefániková, ktorá pracuje ako koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je autorkou projektu Kraj a mestá (KAM) spolu pre mladých, ktorý je jedinečný v tom, že ako prvý rozvinul spoluprácu miestnych samospráv s tou regionálnou v oblasti práce s mládežou. Na podujatí predstavili svoje príbehy koordinátorky práce s mládežou v mestách Prievidza, Trenčín a Púchov, ktoré sú súčasťou tohto projektu.

V Prievidzi a Púchove funguje koordinátorka práce s mládežou cez Centrum voľného času, pričom v Prievidzi je koordinátorka zamestnankyňou CVČ a v Púchove je koordinátorka zároveň riaditeľka CVČ (no má aj ďalších koordinátorov, s ktorými spolupracuje). V meste Trenčín je koordinátorka zamestnaná priamo na mestskom úrade. Ich skúsenosti a úspechy Vám postupne predstavíme.

Dnes to bude Veronika Sučanská – koordinátorka práce s mládežou v meste Trenčín.

Veroniku stretla práca s mládežou prvý krát ako 15 ročnú, kedy začala dobrovoľničiť pre Trenčiansku nadáciu. V nadácii sa učili aj ako písať projekty a ako sa organizovať v komunite. To, čo robili kedysi, ona teraz ukazuje mladým a sama sa považuje za dôkaz multiplikácie.

Veronika si uvedomuje, že mesto, by sa malo starať o všetkých občanov a špeciálne o tých znevýhodnených, kde patria aj mladí ľudia. V Trenčíne tvoria mladí ľudia 27% obyvateľov. Veronika sa snaží, aby mesto vytváralo mladým ľuďom priestor pre aktivity, vďaka, ktorým získavajú pocit, že môžu niečo zmeniť a že sú súčasťou mesta a ich hlas sa počíta.

V meste sa snažia podporovať mládež systematicky dotačnou schémou pre mládež. Pre aktuálny rok je na túto schému vyčlenených 15 000 eur, čo je o 5 000 viac ako v roku minulom. Veronika túto schému administruje a pomáha organizáciám s prípravou projektov. Pri mestskom Zastupiteľstve majú zriadenú komisiu mládeže a školstva, ktorá rieši práve mládežnícku politiku. Pri tvorbe strategických dokumentov mesta sa Veronika snaží, aby mládež bola k ich tvorbe prizývaná. Dbá o to, aby sa o aktivitách mladých informovalo, či už v novinách, na webe, či sociálnych siatiach. Na každej ZŠ majú zriadenú Žiacku školskú radu (ŽŠR) a pravidelne sa stretávajú. Zástupcovia ŽŠR chodievajú pravidelne na Mestský úrad, kde mávajú napr. teambuldingy, alebo rôzne workshopy.

Keď s týmito aktivitami Veronika začínala, vnímala, že zamestnanci úradu neverili, že mladí ľudia môžu mať relevantné požiadavky a návrhy. Rozhodla sa teda organizovať stretnutia mladých so zamestnancami úradu, vďaka čomu sa tieto dve skupiny navzájom spoznali a začali si dôverovať. Zamestnanci sa naučili, že mladí môžu skutočne priniesť výborné postrehy a nápady a mladí ľudia sa vďaka týmto stretnutiam naučili, kde začínajú a končia kompetencie mesta, ako bežia na meste procesy a koľko čo napr. trvá. Na tieto stretnutia prizývali aj pána primátora a poslancov ms Zastupiteľstva. Keď začali byť mladí vťahovaní do diania v meste, začali byť viac aktívny a iniciatívni.

Takto mladí ľudia prišli s projektom ku separovaniu odpadu – trápilo ich, že na školách nemajú separačné nádoby a nevedia, čo kam patrí. V spolupráci s mestom vyriešili separačné koše a mladí ľudia (7.-9. ročník) si pripravili prednášky o správnom separovaní. Prebehlo viac ako 100 takýchto peer to peer vzdelávaní výsledkom čoho bolo, že mladí ľudia si prax separovať doniesli domov a začali to vyžadovať od svojich rodičov. Paradoxne toto fungovalo na dospelých lepšie ako množstvo iných kampaní, ktoré dovtedy mesto realizovalo s cieľom zvýšiť mieru separácie u občanov.

Mesto sa tiež rozhodlo, že spustí na svojich ZŠ participatívne rozpočty, ako prvé mesto na Slovensku. Dôvodom bol fakt, že na samosprávach kde participatívny rozpočet na meste majú, nedostávajú takú odozvu od občanov ako by predpokladali. Občanom sa nechce chodiť na verejné zvažovania a pod. V meste Trenčín sa preto rozhodli budovať aktívne občianstvo už v mladom veku. V rozpočte majú pre všetky svoje ZŠ na participatívne rozpočty vyčlenené peniaze, a keby nebolo korony už by bežali. Tieto rozpočty majú v pláne čo najviac ponechať v rukách mladých ľudí. Nechcú, aby ich riadili učitelia, ale ŽŠR, ktoré budú školiť aj riešiť administratívu projektov. Zúčastniť sa participatvíneho rozpočtu budú môcť všetci žiaci školy už od 1. ročníka. Veronike heslo je: Spájajme sa a spolupracujme!

Nabudúce si predstavíme príbeh Katky Cifríkovej z Prievidze.

Dana Gavalierová, dana.gavalierova@iuventa.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *