vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie – príprava mladých ľudí na trh práce pomocou zážitkov

Čím rýchlejšie bude postupovať automatizácia, digitalizácia a zavádzanie nových technológií, tým rýchlejšie budú miznúť pracovné miesta s jednoduchými a rutinne sa opakujúcimi činnosťami. Na vzostupe budú pracovné miesta, ktoré vyžadujú kreativitu, emocionálnu inteligenciu, empatiu, sociálne alebo emočné zručnosti.

Aby si zachovalo svoje pracovné miesto, bude podľa prognóz do roku 2022 potrebovať preškoliť a zvýšiť svoju kvalifikáciu najmenej 54 % všetkých súčasných zamestnancov. Prieskumy hovoria, že nesúlad zručností so súčasnými požiadavkami trhu práce vykazuje každý štvrtý pracovník v krajinách OECD.

V nasledujúcich rokoch budú zamestnávatelia vyžadovať od svojich zamestnancov najmä mäkké zručnosti (soft-skills). Zaraďujeme k nim najmä komunikačné a prezentačné schopnosti, kreativitu, tímovú prácu, zvládanie konfliktných situácií, kritické myslenie a iné.

(Vzdelávanie mimo školy – „Procesné riadenie a strategické plánovanie pre neziskové organizácie“, 2019)

Cieľom vzdelávania v školách je nielen pripraviť mladých ľudí na život, ale hlavne na pracovný trh. Ten sa však rýchlo mení. Znalosti, ktoré zabezpečovali absolventom úspech včera, nemusia stačiť zajtra a požiadavky pracovného trhu sa menia rýchlejšie ako školské osnovy.

 

Ako zaplniť medzery, ktoré vznikli medzi meniacimi sa potrebami trhu a vzdelávaním v školách?

Mladí ľudia sa neučia len v školskej triede. Učia sa aj v práci, komunite alebo on-line priestore a učenie mimo školy je rovnako dôležité ako v škole. 

Neformálne vzdelávanie nemá ambíciu nahrádzať to formálne. Dopĺňa ho a dokáže zaplniť medzery, ktoré vznikli medzi meniacimi sa potrebami trhu a systémom formálneho vzdelávania. Dokáže sa rýchlo prispôsobovať novým výzvam a lepšie reagovať na potreby trhu práce. Vzdeláva zážitkovo, je zamerané na pracovné uplatnenie ľudí a stavia na skúsenostiach lektorov, ktorí čerpajú z vlastnej praxe.

(Neformálne vzdelávanie „Ako napísať dobrý projekt“ pre žiacke školské rady v Bratislave, 2019)

Pri workshopoch, školeniach a podujatiach, ktoré organizujeme pre mladých ľudí v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže kladieme vždy dôraz na kľúčové zručnosti, ktoré umožnia mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce v nasledujúcich rokoch.

Chceli by ste zažiť neformálne vzdelávanie? Naučiť sa základy projektového manažmentu, strategického plánovania, zvýšiť svoje komunikačné zručnosti alebo znalosti nových technológií? Vylepšiť si svoj životopis certifikátmi z akreditovaných vzdelávaní? Ukázať potenciálnemu zamestnávateľovi, že na sebe pracujete a vzdelávate sa aj mimo školských lavíc?

Sledujte ponuku akreditovaných vzdelávaní, workshopov a ďalších podujatí na Facebooku IUVENTY alebo kontaktujte regionálneho koordinátora vo svojom kraji.

 

(Vážne témy zážitkovou formou – „Projektový manažment“, „Projekt je zmena“ a „Soft-skills“, akreditované vzdelávania IUVENTY, 2019)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *