Archív

Prieskum medzi školami zapojenými do programu Škola bez nenávisti

V priebehu augusta sme vykonali prieskum medzi školami zapojenými do programu Škola bez nenávisti. Cieľom bolo zistiť, nakoľko školy boli spokojné s podporou IUVENTY od začiatku roka a najmä v období od marca do júna 2020, kedy sme čelili koronakríze. Prieskum ukázal, že sú koordinátori celkovo spokojní s doterajšou spoluprácou s IUVENTOU. Koordinátori by ocenili silnejšiu podporu pri odporúčaní publikácii a subjektov venujúcich sa téme ľudských práv a prevencie nenávistných prejavov.

Zároveň sme sa školy pýtali, v akých témach, ktoré súvisia s programom Školy bez nenávisti (ŠBN), by sa v novom akademickom roku chceli vzdelávať. Z prieskumu vyplynulo, že školy majú záujem o tieto témy:

  • Pre pedagogických a odborných zamestnancov: Komunikácia so žiakmi, Nástrahy online sveta, Vedenie teambuildingu pre triedy
  • Pre rodičov: Ako správne reagovať, keď je moje dieťa agresor/obeť šikanovania, Trestnoprávna zodpovednosť detí a mládeže, Sociálne siete a ich riziká
  • Pre žiakov: Tolerancia, trestnoprávna zodpovednosť, Digitálna gramotnosť, Poruchy výživy.

Naším cieľom bude na základe zistení podporiť školy pri realizácii aktivít na uvedené témy, buď prostredníctvom našich odborných kapacít (lektori akreditovaných vzdelávacích programov a členovia expertného tímu Školy bez nenávisti) alebo informovaním o vhodných podujatiach, či odporúčaním konkrétnych subjektov.

Pri plánovaní aktivít z Akčného plánu sme školám odporučili riadiť sa Sprievodcom školským rokom 2020/2021. Vyzdvihli sme najmä časť Pedagogický servis – Inkluzívne vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v tejto oblasti odporúča zamerať sa napríklad na tieto priority: Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *