Archív

Zapojte sa do prieskumu ako COVID-19 ovplyvnil situáciu mladých na Slovensku

Prosíme o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenia ako COVID-19 ovplyvnil situáciu mladých na Slovensku.

Tento krátky online prieskum identifikuje miestne potreby a pomôže lepšie porozumieť praktickým potrebám skupín NEETov – nezamestnaných mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú v rôznych krajinách. Výsledky prieskumu sa budú analyzovať, pripravia sa odporúčania týkajúce sa osvedčených postupov na vykonávanie globálnych, medzinárodných a vnútroštátnych politík a zdieľať na medzinárodnej úrovni s inštitúciami EÚ.

https://rnyobservatory.eu/web/covid-19-survey/

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa koncom roka 2019 zapojila do rozsiahleho výskumného projektu COST CA 18213, „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú.

Informácie o projekte: Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *