Archívparticipácia

Ako podpora participácie detí a mladých ľudí pomáha vychovávať aktívnych občanov – online konferencia NOS-RmS-IPAO

11. – 13. mája 2020 realizovali Nadácia otvorenej spoločnosti, Rada mládeže Slovenska a Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) online konferenciu na tému Ako podpora participácie detí a mladých ľudí pomáha vychovávať aktívnych občanov. Počas troch dní organizátori konferencie predstavil výstupy z projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže.

Jedným z výstupov projektu je Index participácie – samohodnotiaci nástroj na posúdenie miery participácie detí a mladých ľudí. Ide o praktickú pomôcku, ktorú využijú najmä pedagógovia, pracovníci s mládežou či zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv. Index obsahuje indikátory participácie detí a mladých ľudí v samospráve a indikátory participácie detí a mladých ľudí v škole. Mieru participácie detí a mladých ľudí na školách, tzv. Index školskej participácie, ktorý je zameraný na fungovanie žiackej školskej rady, demokraciu školskej komunity a pôsobenie školy v komunite, si školy môžu otestovať online priamo na stránke IPAO.

Na konferencii bol predstavený aj Návrh stratégie podpory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí v Slovenskej republike. Podobne ako index participácie, aj v tomto dokumente sú návrhy rozdelené do dvoch oblastí –  Podpora a rozvoj participácie na základných a stredných školách a Podpora a rozvoj participácie v komunite miestnej a regionálnej samosprávy.

Rada mládeže Slovenska odprezentovala analýzu stavu participácie detí a mladých ľudí a príklady dobrej praxe z regiónov. Podrobnejšie informácie o výstupoch projektu nájdete na webových stránkach organizátorov konferencie.

 

 

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *