Archív

Slovensko má prvú mládežnícku delegátku pri Svetovej zdravotníckej organizácii – WHO

Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Študentskou radou vysokých škôl nový program pre mladých ľudí – mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO.

Dňa 5. mája 2020 v IUVENTE zasadala výberová komisia v zložení zástupcov vyššie menovaných organizácií, ktoré nad programom prevzali záštitu a 5 kandidátok, ktoré uspeli v prvom  kole výberového konania. To pozostávalo z napísania eseje v anglickom jazyku na tému: „Ako by ste zabezpečili, aby daná krajina mala optimálnu kombináciu technologických a ľudských zdrojov na efektívne zvládnutie šírenia koronavírusu COVID-19?“, popisu agendy, ktorej sa počas mandátu mládežníckeho delegáta plánujú venovať, motivácie, zodpovedania osobnostných otázok a zaslania životopisu.

V druhom kole, ktoré prebiehalo formou ústneho pohovoru v slovenskom a anglickom jazyku, komisia overovala ďalšie znalosti a predpoklady kandidátok, ako aj bližšie detaily k uskutočňovaniu nimi navrhnutej agendy.

V dvojkolovom výberovom procese napokon zvíťazila Katarína Dudová, ktorá sa tak stala prvou mládežníckou delegátkou SR pri WHO. Katarína bude reprezentovať slovenskú mládež na pôde WHO a zároveň zvyšovať povedomie o témach duševného a globálneho zdravia medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

Katarína Dudová, pochádza z východného Slovenska, je absolventkou bakalárskeho štúdia Globálneho zdravotníctva a sociálnej medicíny na King’s College London, vďaka ktorému jej témy globálneho zdravotníctva prirástli k srdcu. Počas štúdia mala príležitosť stráviť rok na Western University v Kanade a leto na humanitárnom projekte STEP-IN v Iraku. Po vyštudovaní bakalárskeho štúdia sa rozhodla vrátiť na Slovensko a absolvovať študijno-formačný program v Kolégiu Anton Neuwirtha. Od septembra pracuje na národnom projekte PIAAC – Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých.

„Prvá reakcia po oznámení výsledku bola rozhodne radosť. Radosť, ktorá bola následne sprevádzaná príjemným pocitom zodpovednosti. Veľmi ma potešilo, že som dnes dostala skvelú príležitosť, aby som mohla svoj čas a energiu investovať do diela, o ktorom verím, že bude pre mladých na Slovensku prínosné“ opísala svoje prvé dojmy Katarína.

V rámci svojho mandátu sa plánuje venovať nesmierne aktuálnej a významnej téme duševného zdravia. „Ako svoju hlavnú agendu som si vybrala zvýšenie povedomia o dôležitosti duševného zdravia medzi mladými. Po návrate zo zahraničia som si túto problematiku začala všímať viac v slovenskom kontexte. Najmä osobné skúsenosti s mladými ľuďmi naokolo, mi pomohli navnímať, že to čo tu chýba je práve pozitívny prístup k duševnému zdraviu a potreba pozdvihnutia tejto témy vo verejnom diškurze. Mladí sú dnes vystavení mnohým stresujúcim faktorom, ako vysoké očakávania zo strany príbuzných a okolia, komplikované rodinné vzťahy, či narastajúcemu syndrómu vyhorenia. Je dôležité, aby mladí ľudia cítili, že na tom, čo prežívajú naozaj záleží a dá sa s tým efektívne pracovať. Mojím primárnym cieľom je tak vytvoriť priestor na potrebnú diskusiu a pozvať mladých rozprávať sa o týchto dôležitých témach.“

V nasledovných týždňoch čaká mládežnícku delegátku príprava plánu aktivít na základe stanovenej agendy v spolupráci s IUVENTOU. Zároveň sa bude pripravovať na reprezentáciu slovenskej mládeže pri WHO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Prajeme jej veľa úspechov pri vykonávaní veľmi zodpovednej pozície a uskutočňovaní tak potrebnej agendy!

 

Katarína Dudová, prvá mládežnícka delegátka pri WHO na obdobie rokov 2020/2021

 

Dôvod vytvorenia mládežníckej pozície delegáta pri WHO

Angažovanosť mládeže vo veciach verejných je jeden zo všeobecných cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 a reflektuje aj aktuálne trendy v kontexte Agendy 2030 a zapájania mladých ľudí do jej napĺňania. V samotnom 2. akčnom pláne pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (v rokoch 2019 – 2020) je zaradená oblasť “zdravie a zdravý životný štýl”, ktorú je potrebné rozvíjať.

Výhodou zriadenia danej pozície mládežníckeho delegáta pre oblasť zdravotníctva je možnosť využívať veľmi prínosnú a efektívnu metódu rovesníckeho vzdelávania. Vzhľadom na to, že pozícia je dobrovoľná a pokrýva iba náklady spojené s výkonom funkcie, cieli na mladých ľudí, ktorí sa chcú naozaj venovať Slovensku, a umožní im pozitívne ovplyvňovať krajinu už v skorom veku. Špeciálne vo sfére zdravotníctva, ktorého význam bude aj vzhľadom na demografickú situáciu narastať.

Slovensko sa týmto programom zameriava na budovanie kapacít a skúseností budúcich lídrov a líderiek slovenského zdravotníctva. Mládežnícky delegát bude nápomocný slovenskej delegácii pri stretnutiach, brífingoch a administratívnych úlohách. Zastreší agendy, ktoré rezonujú medzi mládežou a budúcimi zdravotníkmi na Slovensku aj celosvetovo (či už ide o zdravie detí a mládeže, klimatické zmeny a ich vplyv na zdravie alebo vzdelávanie a migráciu zdravotníckych pracovníkov). Programy mládežníckych delegátov sú aj konkrétnou demonštráciou zo strany príslušného štátu v ich záväzku podporovania participácie mládeže vo verejných záležitostiach.

Foto: Katarína Dudová

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *