Archív

Európsky dialóg s mládežou – Správa z online konzultácií 2019. VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou.

Európsky dialóg s mládežou sa v roku 2019 zameral na témy zamestnania, vzdelávania a života mladých na vidieku. Hlavným cieľom bolo pochopiť niekoľko aspektov zamestnanosti mladých ľudí.

 

FORMALNE VZDELÁVANIE

 • Formálne školstvo nie stále pokrýva všetky aspekty prípravy na zamestnanie a mnoho z naučených zručností mladí ľudia získavajú mimo, napríklad v neformálnom vzdelávaní.
 • 38% mladých si myslí, že vzdelávanie, ktoré sa odohráva mimo školské vyučovanie, ako napríklad dobrovoľníctvo, stáž alebo neformálne vzdelávanie, je zamestnávateľmi uznávané a oceňované.

 

AKO VYZERÁ KVALITNÉ ZAMESTNANIE PRE VŠETKÝCH PODĽA MLADÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU?

Ako najväčší problém vnímajú mladí ľudia spravodlivosť na trhu práce. Želajú si mať pred nástupom na trh práce spravodlivý prístup k možnosti rozvíjať zručnosti, ktoré budú potrebovať a po nástupe do práce túžia po tom, aby s nimi bolo jednané férovo.

 • 28% mladých si myslí, že nemajú rovnaký prístup ku kvalitným pracovným miestam.
 • Len 18% mladých ľudí súhlasí s výrokom, že sa stretávajú s férovým prístupom a rovnakými podmienkami na trhu práce.
 • 28% opýtaných mladých si myslí, že mladí ľudia na Slovensku majú rovnaký prístup ku kvalitným pracovným miestam, ktoré im garantujú férové pracovné podmienky.

 

AKO VYZERÁ KVALITNÉ MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE  A KVALITNÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU?

 • 1/4 mladých nevedela posúdiť, či niekedy boli v kontakte s pracovníkom, alebo pracovníčkou s mládežou.
 • 71% mladých ľudí chce podporu od pracovníkov s mládežou, aby im našli zamestnanie.
 • 69% chce podporu tvorivosti a vzdelávacích možností.
 • 73% mladých si myslí, že by pracovníci a pracovníčky s mládežou mali podporovať mladých ľudí, aby si vedeli nájsť miesto, ktoré chcú zastávať vo svojej komunite a v spoločnosti.

 

PRÍLEŽITOSTI PRE MLÁDEŽ NA VIDIEKU OČAMI MLADÝCH NA SLOVENSKU

 • Len 18 % mladých si myslí, že v mojej krajine majú ľudia na vidieku dobré možnosti na pracovné uplatnenie.
 • Len 29 % si myslí, že ma dobrý prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

ČO BY BOLO PRE MLADÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU PODMIENKOU, ABY SA PRESŤAHOVALI NA VIDIEK?

Hlavnými aspektmi na vidieku, ktoré sa potrebujú zlepšiť na kvalite je dostupné vzdelávanie, kvalitné pracovné príležitosti, dostupné verejné služby a IT pokrytie.

 • 79% mladých ľudí uviedlo, že za najdôležitejšie pre život na vidieku považujú, dostupnosť dobrých pracovných miest a možnosti zamestnania.

 

Možne opatrenia vychádzajúcich z EURÓPSKEHO DIALÓGU S MLÁDEŽOU, týkajúce sa vidieckej mládeže:

 • Podporiť dostupnosť pracovných miest a možnosť zamestnať sa.
 • Podporiť dostatok zaujímavých pracovných príležitostí pre mladých ľudí.
 • Podporiť mentoringové programy pre mladých ľudí, ktoré by im pomohli zamestnať sa, alebo začať podnikať.
 • Podporiť stimuly a mentoringový program, kt. by pomohol mladým ľuďom zapájať sa do poľnohospodárstva.
 • Viac informovať vidiecku mládež o možnostiach Erasmus+ a EZS.
 • Podporiť celoživotné učenie sa a neformálne vzdelávanie mladých zamestnávateľmi.
 • Zvýšiť prepojenosť formálneho vzdelávania s trhom práce.
 • Podporiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť a dostupné služby (napr. predškolské zariadenia) vo vidieckych oblastiach.
 • Podporiť kvalitnú infraštruktúru – ľahkú dostupnosť mladých do okolitých obcí a miest.
 • Podporiť občiansku participáciu u všetkých mladých ľudí.
 • Podporiť iniciatívy mladých súvisiace s ochranou životného prostredia a rozvojom vidieka.

 

 

Graf.: Čo si myslia mladí o pracovnom trhu. EURÓPSKY DIALÓG S MLÁDEŽOU. SPRÁVA Z ONLINE KONZULTÁCIÍ 2019.VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou. RMS. 2019

 

Výber z dokumentu a opatrenia spracovala: PaedDR. Alena Minns, PhD.

ZDROJ:  dokument EURÓPSKY DIALÓG S MLÁDEŽOU. SPRÁVA Z ONLINE KONZULTÁCIÍ 2019.VII. cyklu. Európskeho dialógu s mládežou. RMS. 2019 Dostupné tu.

Viac o Európskom dialógu s mládežou sa dozviete na: www.eudialogsmladezou.sk a www.mladez.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *