Archív

Nové výskumy o mládeži

IUVENTA

RAY MON – Výsledky a dopad programu ERASMUS+ z pohľadu účastníkov a realizátorov projektov (2020)

Táto štúdia predstavuje nadnárodnú analýzu výsledkov prieskumov uskutočnených v období rokov 2017/2018 s účastníkmi a realizátormi projektov v rámci EÚ programu Erasmus+. Na zbere a vyhodnotení dát spolupracovali Národné agentúry z 31 krajín vrátane Slovenskej národnej agentúry Erasmus+.

STIAHNÚŤ

 

IUVENTA

RAY LEARN – Stratégie a postupy vzdelávania a rozvoja organizácií (2020)

V súlade s úlohou preskúmať stratégie a postupy vzdelávania a rozvoja organizácií a zohľadniť rozmanitosť týchto stratégií a postupov sa v októbri 2019 uskutočnili prieskumné rozhovory s kľúčovými zamestnancami vybraných organizácií aktívnych v mládežníckom sektore na Slovensku. Informácie získané prostredníctvom telefonických rozhovorov boli zaznamenané s použitím metódy pero-papier a následne analyzované. Získané informačné súbory boli doplnené o informácie získané z najaktuálnejších výročných správ dotyčných organizácií. V predloženej správe sú zhrnuté kvalitatívne zistenia, ktoré budú podkladom pre nadchádzajúci nadnárodný kvantitatívny výskum.

STIAHNÚŤ

 

IUVENTA

Výskyt sextingu u mladých ľudí na Slovensku (2019)

Permanentný rozvoj informačných a komunikačných technológií prináša societe 3. tisícročia nespočetné množstvo informácií a príležitostí, ktoré môže využiť pre svoj rozvoj. Trendy vo vývoji vedy a techniky, spontánnosť, zvedavosť, experimentovanie a okamžitý prístup k mobilných telefónom a internetu dali priestor na vznik sextingu. Sexting sa zvyčajne týka zdieľania nahých alebo polonahých a sexuálne provokatívnych fotografií prostredníctvom mobilných telefónov, ale môže k nemu dôjsť aj na iných zariadeniach a na webe. O tom, či je mládež na Slovensku „sextová“, sa dozviete viac tu: STIAHNÚŤ

 

YouthWatch

Kvalita práce s mládežou na Slovensku (2019)

Správa z prieskumu, ktorého cieľom bolo pripraviť expertný dokument, ktorý poskytuje popis súčasného stavu opatrení ovplyvňujúcich kvalitu práce s mládežou podľa vyjadrení mládežníckych vedúcich/pracovníkov s mládežou a zároveň poskytnúť sondu do spontánneho a podporeného vnímania kvality práce s mládežou samotných aktérov práce s mládežou.

STIAHNÚŤ

 

IUVENTA

Žiacka samospráva, participácia a výchova mladých ľudí k aktívnemu občianstvu (2018)

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v období od apríla do júna 2018 uskutočnila prieskum zameraný na zisťovanie aktivít, podujatí a projektov, ktoré boli realizované v rokoch 2016 a 2017 v rámci mimoškolskej a školskej participácie. Cieľom prieskumu bolo zistiť aktuálny stav práce s mládežou v téme participácie, identifikovať fungujúce iniciatívy a na základe výsledkov podporiť organizácie, združenia a skupiny, pre ktoré je táto téma novinkou, resp. v nej nemajú potrebné skúsenosti, ale majú záujem sa ďalej rozvíjať.

STIAHNÚŤ

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *