agenda2030Archívvzdelávanie

Skúsenosť, ktorá človeka zmení…

Rozhovor s mládežníckym delegátom OSN Dominikom Porvažníkom.

Miestnosť plná mladých ľudí, ktorí diskutujú o ekológii, udržateľnom rozvoji, nebezpečných plastoch a konzumnom spôsobe života. Napriek ťažkým témam sa účastníci zabávajú s pozvanými hosťami, súťažia v ekologickom kvíze a v interaktívnej hre odhaľujú hoaxy a podvody na internete. Takto vyzeral jeden z workshopov k Agende 2030, ktorý pripravila IUVENTA spolu s Dominikom Porvažníkom, mládežníckym delegátom OSN za Slovenskú republiku.

Viesť workshopy, zúčastňovať sa diskusií a prednášok tvorí len časť agendy mládežníckeho delegáta. Jeho najdôležitejšou činnosťou je reprezentovanie a zastupovanie slovenskej mládeže na medzivládnych rokovaniach OSN.

Alena Minns (zástupca generálneho riaditeľa Iuventy), Milan Polešenský (regionálny koordinátor Iuventy), Alena Horváthová (sobi.eco), Dominik Porvažník a Samuel Goda (SFAP) na workshope v Iuvente.

 

Ako mládežnícky delegát si sa zúčastnil zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Čo bolo jeho obsahom?

Osobne som mal možnosť byť svedkom priebehu všeobecnej rozpravy 73. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN). Ide o obdobie približne jedného týždňa zvyčajne na úvod začatia VZ OSN, ktorej sa zúčastňujú a vystupujú v nej predstavitelia členských štátov a vlád, ich ministri zahraničných vecí a ďalší vysoko postavení politickí predstavitelia.

Róbert Hronský (generálny riaditeľ Iuventy), Dominik Porvažník a Samuel Goda.

 

Predsedníčka 73. VZ OSN María Fernanda Espinosa, ktorá je bývalou ministerkou zahraničných vecí Ekvádoru, si zvolila po konzultáciách s členskými štátmi a generálnym tajomníkom OSN, Antóniom Guterresom, tému všeobecnej rozpravy: OSN relevantná pre všetkých ľudí – globálne líderstvo a spoločná zodpovednosť za mierovú, spravodlivú a udržateľnú spoločnosť.

Okrem samotnej všeobecnej rozpravy sa konali aj tzv. zasadnutia na vysokej úrovni, ktoré sa venovali témam ako je napríklad financovanie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, obnovenie záväzku činnosti pre udržanie mieru alebo ukončenie šírenia tuberkulózy, na ktorých sme mali aj slovenských expertov.

Počas VZ OSN a hlavne v období, kedy je prítomných mnoho vysokých predstaviteľov jednotlivých štátov alebo ďalších aktérov medzinárodných vzťahov, sa v priestoroch OSN koná aj nesmierne množstvo tzv. sprievodných podujatí na širokú paletu tém, ale taktiež výstav a ďalších často aj interaktívnych podujatí pre účastníkov. Vo veľkej časti z nich rezonovala práve Agenda 2030 a jej jednotlivé ciele alebo podciele, ktoré sa snaží dosiahnuť.

 

Čo tebe osobne dala účasť na Valnom zhromaždení v NYC?

Je toho veľmi veľa, čo som získal respektíve sa naučil osobnou účasťou na Valnom zhromaždením v New Yorku. Človek si viac a lepšie predstaví a uvedomí ako táto obrovská organizácia funguje a pracuje a ako približne vyzerá život odborníka alebo diplomata, ktorý v OSN pôsobí. Získal som istý vnútorný pohľad do toho, koľko rôznych aktérov do napĺňania Agendy 2030 zasahuje a je potrebných, aby mohla byť dosiahnutá.

Začal som lepšie rozumieť tomu, čo znamená mať globálny pohľad na situáciu vo svete. Keď človek dlhšie pôsobí na jednom mieste, v jednej krajine, napriek tomu, že sleduje čo sa vo svete deje, je to neporovnateľné s tým, keď na vlastné oči vidí a počuje ľudí, akým problémom musia čeliť v ich krajine, alebo čo sužuje ich región.

Ako jeden z príkladov môžem uviesť klimatické zmeny. Na Slovensku sa o tejto téme začína viac diskutovať, no napriek tomu je stále ťažko predstaviteľná, keďže ju vnímame často len prizmou zmeny počasia alebo teplôt. No keď je pred vami predstaviteľ ostrovného štátu a popisuje vám, ako za posledných niekoľko rokov ich ostrov a domov postupne mizne pred očami, lebo ho zaplavujú zvyšujúce sa hladiny morí a oceánov, tá predstava je oveľa hmatateľnejšia.

Ako chceš preniesť získané poznatky smerom k slovenskej mládeži?

Spoznal som veľké množstvo šikovných mládežníckych delegátov a delegátok z ďalších krajín, s ktorými sme začali uskutočňovať rôzne projekty so zameraním na mládež v našich regiónoch. Oboznámil som sa s veľmi dobrými príkladmi dobrej praxe z iných krajín, no taktiež získal ďalšie nápady, ako by sme mohli posunúť program mládežníckeho delegáta, mládežníckej delegátky SR pri OSN ďalej. Tak verím, že sa nám to v nasledujúcom období podarí.

Ja osobne som si už pri prihláške vytýčil agendu počas svojho mandátu, ktorá je zameraná na uskutočňovanie prednášok a workshopov s cieľom zlepšiť mediálnu gramotnosť na Slovensku a zvýšiť povedomie o Agende 2030, na ktorej uskutočnenie potrebujeme zapojiť čo najviac jednotlivcov. Okrem prednášok sa snažím informovať o mojej činnosti a vybraných témach aj prostredníctvom sociálnych sietí ako je Facebook a Instagram (@dominikporvaznik), kde ma (nielen) mladí ľudia môžu sledovať a tak sa dozvedieť viac.

 

Aké témy zo stretnutia v OSN u teba najviac zarezonovali?

Na základe priorít, ktoré som si vo svojej agende vytýčil, som vyhľadával podujatia zamerané na vzdelávanie a participáciu mládeže vo verejnom dianí. Osobne som si zapamätal podujatie, diskusný panel, ktorý sa zaoberal ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ktorí boli aj medzi hlavnými panelistami. Okrem mládežníckych delegátov medzi nimi bola aj pani Daniela Bas, riaditeľka divízie sociálneho rozvoja v OSN, ktorá sa pohybuje v OSN na vozíku.

Bolo nezabudnuteľné počuť ich osobné svedectvá, ako veľa toho môžu a už dokázali v živote urobiť, keď majú títo ľudia podporu nielen zo strany rodičov ale aj vyučujúcich v škole, aby na sebe pracovali a rozvíjali svoje talenty.

Tieto svedectvá, ktoré boli nesmierne povzbudzujúce, ma len utvrdili v názore, že by sme sa mali aj v našej krajine viac venovať téme ako urobiť naše mestá a obce bezbariérovejšie a inkluzívnejšie, a hlavne ako veľa môže urobiť, keď majú ľudia so zdravotným znevýhodnením okolo seba ľudí, ktorí ich budú povzbudzovať na ich životnej ceste. Paradoxne sú to práve ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí toho často robia a dokážu v živote urobiť viac, než mnohí z nás, ktorí takéto znevýhodnenia nemáme.

Stretol si sa počas VZ OSN s niektorou z významných svetových osobností? Ako na teba zapôsobila a čím ťa inšpirovala?

Počas VZ OSN má každá z členských krajín vystúpenie, v ktorom podľa svojho uváženia reflektuje napríklad to, čo sa deje vo svete, v ich blízkom okolí, to čo sa deje v ich krajine, aké sú ich priority a čomu čelia alebo na čom pracujú, prípadne aké úspechy dosiahli. Krajiny sú zastúpené často hlavami štátov alebo vlád.

Počas toho ako som zastupoval slovenskú mládež, som taktiež vypomáhal stálej misii SR pri OSN robením zápisov z prejavov osobnou účasťou na Valnom zhromaždení počas všeobecnej rozpravy.

Osobne som tam bol počas prejavu nášho slovenského prezidenta, ktorý vo mne veľmi zarezonoval, hlavne jeho dôrazom na potrebu nasledovania hodnôt tolerancie, empatie, súcitu a solidarity, ktoré sú najlepšou výbavou a kompasom, aby sme úspešne čelili ktorejkoľvek výzve.

Taktiež som sledoval osobne počas všeobecnej rozpravy prejav Theresy May. V priestoroch OSN som stretol aj predstaviteľov ako napríklad Emmanuela Macrona, alebo vtedajšieho prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka. Mnoho z významných predstaviteľov malo vynikajúce prejavy s myšlienkami, ktoré rezonovali v mysliach ľudí aj dlhú dobu po ich vystúpení. Pamätám si ale, že konkrétne prezidentka Chorvátska, Kolinda Grabar Kitarović mala prejav, z ktorého išiel entuziazmus a ako sama povedala, entuziazmus je nákazlivý a počas jej vystúpenia si to mnohí mohli naozaj overiť aj v praxi.

Tento rok ti vyprší mandát mládežníckeho delegáta OSN za Slovensko. Aké sú tvoje ďalšie plány?

Počas mandátu sa mi podarilo úspešne ukončiť magisterské štúdium medzinárodných vzťahov v Brne. Teraz si hľadám prácu v oblasti, kde by som mohol svoje nadobudnuté skúsenosti zužitkovať pre dobro spoločnosti. Následne sa plánujem oženiť a popritom si zisťujem aj možnosti ďalšieho nadstavbového vzdelávania. Konkrétne uvažujem nad doktorátom, aby som dokázal ďalej odborne rásť. Verím, že by som aj vďaka ďalšiemu bádaniu a vzdelávaniu mohol tomuto svetu niečo užitočné ponúknuť, a ideálne to aj implementovať, aby som tak z neho raz mohol odchádzať s vedomím, že som ho po sebe zanechal lepší než bol pred tým.

 

Prečítajte si: Hľadáme nového mládežníckeho delegáta OSN. Venovať sa bude aj enviro témam a udržateľnému rozvoju. Prihlásiť sa môžete do 12. júna 2019.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *