Archívvzdelávanie

Nové trendy vo vzdelávaní mládeže. Your Career, Your Future – Map it, Tap it, Grow it!

„Úspešní ľudia sú tí, ktorí zlyhali, ale išli ďalej… Zvedaví ľudia vytvorili v histórii ľudstva najviac“ – aj to sú myšlienky, ktoré odzneli na workshope Dr. Owena Fernandesa dňa 15. mája 2019 v IUVENTE.

Workshop, ktorý prebiehal v anglickom jazyku, reagoval nielen na nové trendy vo vzdelávaní mládeže, ale tematicky sa zameriaval aj na problematiku rozvoja zručností, schopností a kompetencií potrebných pre mladého človeka v budúcnosti – na trhu práce, v osobnom živote a živote v spoločnosti.

 

 

Aký bude svet v budúcnosti, ako technológie a štvrtá industriálna revolúcia ovplyvnia našu budúcnosť a kariéru? Ako v novom svete nájdeme svoje miesto, keď jedna tretina súčasných pracovných pozícií už nebude existovať?

Čo robiť, aby sme sa dokázali uplatniť na trhu práce, zarobiť peniaze, naplniť svoj potenciál a byť spokojní a motivovaní?

„Kariéra je tvoja voľba, nie voľba tvojich rodičov, alebo niekoho iného. Každý musí niesť dôsledky za svoje rozhodnutia. Pokiaľ nie si úspešný, pozri sa aké rozhodnutia si urobil. Nie si definovaný tým, čo si o tebe myslia druhí ľudia.“

Počas workshopu sme sa rozprávali o potrebe prevziať zodpovednosť za seba a svoju voľbu v živote, význame rozvoja klasických gramotností, ale hlavne potrebe rozvíjať prierezové zručnosti, schopnosti a kompetencie. Medzi nich patrí občianska a kultúrna gramotnosť, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémové situácie, kreativita, komunikácia, spolupráca, zvedavosť, vytrvalosť, iniciatíva, líderstvo alebo aj schopnosť vedieť sa prispôsobiť a zvyšovať povedomie (vlastné, sociálne a kultúrne) a potrebu celoživotného učenia sa.

V druhej časti workshopu sme s účastníkmi analyzovali naše vlastné osobnostné charakteristiky – slabosti a silné stránky a predpoklady pre budúcu kariéru.

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *