pracasmladezou.sk

participácia mladých ľudí

V Nitre sa Party-cipovalo

IUVENTA v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Nitra realizovala v apríli 2019 v Nitre dve víkendové vzdelávania: Akreditované vzdelávanie REFRESH pre koordinátorov ŽŠR a akreditované vzdelávanie PROJEKT JE ZMENA na podporu a rozvoj kompetencií členov ŽŠR.  Na spomínaných vzdelávaniach sa zúčastnili koordinátori a členovia ŽŠR z 12 základných a stredných škôl z Nitrianskeho kraja, ako aj koordinátorka žiackeho parlamentu mesta Nitry z CVČ Domino Nitra.

Je aj Vám téma participácie blízka a chcete informovať alebo byť informovaný o tom, čo sa na Slovensku v tejto oblasti deje? Pridajte sa k nám do facebookovej skupiny PS participácia.

Realizujete aktivity alebo projekty na podporu participácie mládeže, ktoré by ste chceli dostať do povedomia verejnosti, dajte nám o nich vedieť prostredníctvom tohto formulára.