pracasmladezou.sk

Kalendár aktuálnych podujatí

okt
18
Pi
Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou
okt 18 – okt 20 celý deň

Názov: Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Miesto konania: Hotel Tatra, Karpatská 7, Poprad, https://www.tatrahotel.com/

Termín: 18.-20.10.2019

Uzávierka prihlášok: 04.10.2019, 12:00 A.M.

Typ aktivity: akreditované vzdelávanie

Krátka charakteristika: Dvojfázové akreditované vzdelávanie zamerané na získanie základných vedomostí a zručností v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou, získanie informácií o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít a ich kombinovaní s inými typmi aktivít.

Opis vzdelávania: Absolventi získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou; informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít; budú vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež; zvládnu naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.

Pracovný jazyk: slovenský

Cieľová skupina: vek 18+; min. 2 ročná systematická a aktívna práca s mládežou, absolvent základného vzdelávania mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou výhodou

Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Štefančíková, sona.stefancikova@iuventa.sk, +421 917 402 522

 

PRIHLÁŠKA
 

okt
19
So
European Solidarity Corps for All
okt 19 – okt 23 celý deň

Miesto konania: Piešťany, Slovensko

Termín: 19. 10. – 23. 10. 2019

Uzávierka prihlášok

22.8.2019

Typ aktivity

školenie

Krátka charakteristika

Prostredníctvom tohto školenia chceme docieliť, aby program Európsky zbor solidarity bol viac inkluzívny a viac dostupný pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Aktivita je prioritne určená pre pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a projektových manažérov, ktorí sú motivovaní rozvíjať budúce projekty v oblasti inklúzie v rámci programu Európsky zbor Solidarity. Prihlásiť sa môžu aj organizácie, ktoré majú záujem zistiť viac o možnostiach programu Európsky zbor solidarity.

Ciele aktivity

 • povzbudiť pracovníkov s mládežou, aby realizovali inkluzívne projekty. Odstrániť obavy a prekážky, ktoré im bránia v realizácii podobných projektov.
 • lepšie pochopiť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • získať praktické poznatky ako pracovať s inklúziou v rámci programu Európsky zbor solidarity a ako podporiť vzdelávací proces mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • diskutovať a analyzovať výzvy pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v rámci aktivít Európskeho zboru solidarity,
 • zoznámiť sa s rôznymi nástrojmi, metódami a postupmi na inklúziu,
 • vymeniť si dobré príklady praxe o tom, ako inkluzívne projekty môžu ovplyvniť osobné cesty cieľovej skupiny.

Pracovný jazyk

angličtina

Cieľová skupina

Pracovníci s mládežou, mládežnícky lídri, manažéri mládežníckych projektov, účastnícke organizácie programu Európsky zbor solidarity

Počet účastníkov

6 účastníkov zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90% cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu.

Kontaktná osoba

 • Mgr. Matúš Zibala

  tel.: (+421-2) 59 29 63 13
  m.t.: (+421-917) 40 25 08
  e-mail: matus.zibala@iuventa.sk

Pre bližšie informácie a prihlášku klikajte tu.

 

okt
22
Ut
Konferencia: „On track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations“
okt 22 – okt 26 celý deň

Miesto konania: Istanbul, Turecko

Termín: 22. 10. – 26. 10. 2019

Uzávierka prihlášok:

16. jún 2019

Typ aktivity:

konferencia

Krátka charakteristika:

Táto medzi-sektorová konferencia adresuje problémy takých osobností, ktoré sa vyskytli v NEET situácii a prezentuje príklady dobrej praxe, so zameraním na spoluprácu medzi prácou s mládežou a inými sektormi (formálne vzdelávanie, zamestnanosť, sociálny & biznis sektor,…). Konferencia „On Track“ je súčasťou SALTO Inklúzia & Rôznorodosť, ako aj tureckej NA E+, dlhotrvajúceho strategického prístupu na oslovovanie mladých ľudí, ktorí sú vylúčení zo systému a hľadá spôsoby, ako ich znova začleniť do spoločnosti a zlepšiť ich príležitosti v živote. Publikácia o NEET problémoch „On track – Different youth work approaches for different NEET situations“ bola publikovaná v roku 2015. Prvá konferencia v rámci edície sa konala na Slovensku v roku 2016 a druhá v Turecku v roku 2018.

Pre objasnenie termínu NEET, klikni tu!

Ciele aktivity:

 • spoznávať rôzne prípady NEET situácií v Európe a rôzne typy riešení a nástrojov na všetkých úrovniach;
 • vymeniť si rôzne spôsoby práce s mladými ľuďmi v NEET situácii a zvýrazniť možnosť projektov s medzi sektorovými partnerstvami;
 • šíriť zdroje o práci s mladými ľuďmi v NEET situácii, ako je štúdia SALTA „On Track“;
 • prezentovať hodnotu medzinárodnej práce s mládežou pre mladých ľudí v NEET situácii a možnosti programov Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Pracovný jazyk:

anglický jazyk

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; tvorcovia mládežníckych politík; ľudia, ktorí majú skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi v NEET situácii.

Počet účastníkov:

2 účastníci zo Slovenska

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+, 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: +421 2 59 29 62 79
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Súvisiace linky: PRIHLÁŠKA

okt
25
Pi
Dokumentárny film v práci s mládežou
okt 25 – okt 27 celý deň

Pozývame Vás na nové jedinečné akreditované vzdelávanie, ktoré tu ešte nebolo s názvom  „Využitie dokumentárneho filmu v práci s mládežou, ktoré je určené pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, na ktorom získajú potrebné znalosti, zručnosti a postoje v oblasti nových a hlavne iných spôsobov a prístupov ako sprostredkovať mladým ľuďom dôležité témy z minulosti, ale aj súčasnosti našej spoločnosti práve formou práce s dokumentárnym filmom.

Vzdelávacie témy sú zostavené tak, aby:

 • komplexne a rovnomerne prihliadali na potreby a záujmy cieľovej skupiny v danej téme,
 • poskytli základ a boli zároveň východiskom pre ďalšie vzdelávanie alebo uplatnenie v praxi,
 • dopĺňali a rozvíjali základné predpoklady a už získané vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje

Organizátor vzdelávania:  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Termín 1. víkendového vzdelávania:  25 – 27.10.2019 (20 hod. prezenčne)
tréningová prax: 10 hod dištančne
Termín 2. víkendového vzdelávania: 29 – 30.11.2019 (12 hod. prezenčne)

Miesto školenia: Poprad – Tatra hotel, https://www.tatrahotel.com/

Vzdelávanie začína v piatok 20.9..2019 o 17:00 h. a  končí v nedeľu 22.09.2019 o 14:00 h.

Lektori: Mgr. Lenka Mihalicová, Mgr. Ivana Frívaldská

PRIHLÁŠKA

 

Odborný seminár pre členov ŽŠR – nadstavbový modul
okt 25 – okt 26 celý deň

Odborný seminár pre členov ŽŠR – nadstavbový mobul: 

Jedná sa o 2-dňové nepobytové školenie pre tých, kt. v minulých rokoch absolvovali základný mobul, alebo v ŽŠR pôsobia aktívne viac ako 2 roky. (pre aktívnych členov ŽŠR)
Termín: 25. – 26.09. 2019, Prešov, sídlo RMPK, Vajanského 17

Deadline na prihlasovanie je do 20.09.2019.

Link na prihlášku: http://bit.ly/2PmckNV

Trvanie školenia pre členov ŽŠR je od 8:30 – 14:30.

 

okt
29
Ut
Príprava novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028
okt 29 @ 1:00 pm – 4:00 pm

Názov: Príprava novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028

Miesto konania: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47

Termín: 29.10.2019, 13:00 – 16:00

Uzávierka prihlášok: Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 22.10.2019 na e-mailovej adrese petra.snahnicanova@iuventa.sk

Typ aktivity: regionálny okrúhly stôl

Krátka charakteristika:

Cieľom regionálneho okrúhleho stola je oboznámiť zástupcov organizácií, pracovníkov s mládežou, zástupcov škôl, samospráv a mládeže so základnými myšlienkami pripravovanej dlhodobej stratégie SR pre mládež a zároveň zabezpečiť čo najširšiu participáciu na tvorbe novej stratégie, aby sa s ňou všetci relevantní aktéri, medzi ktorých patríte i Vy, dokázali stotožniť a aby táto stratégia bola naozaj aktuálna, merateľná a uskutočniteľná.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať o spoluprácu pri tvorení jej jednotlivých častí.

Víziou novej stratégie SR pre prácu s mládežou je, aby každý mladý človek:

– konal udržateľne, morálne a zodpovedne,

– mal kľúčové kompetencie potrebné pre život,

– bol aktívnou súčasťou komunity,

– myslel kriticky a kreatívne,

– poznal svoje práva,

– dbal na svoje fyzické a psychické zdravie.

 

Pracovný jazyk: slovenský

Cieľová skupina: mládež, pracovníci s mládežou, zamestnávatelia, zástupcovia mládežníckych organizácií, škôl, samospráv,…

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Sňahničanová
regionálna koordinátorka – Žilinský kraj
Mobil: +421 917 402 506
E-mail: petra.snahnicanova@iuventa.sk

nov
7
Št
Akreditačné školenie 2019
nov 7 – nov 10 celý deň

Školenie je určené pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, stážistami a zamestnancami v rámci Európskeho zboru solidarity, pre novo akreditované organizácie a organizácie, ktoré zvažujú požiadanie o pridelenie značky kvality v budúcnosti.

Pre získanie komplexného prehľadu v téme dobrovoľníckych aktivít a EZS je dôležitá účasť na celom trvaní školenia.

Termín: 7.-10.11.2019
Miesto: Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Uzávierka prihlášok je 7.10.2019

Prihláška a bližšie informácie: https://forms.gle/Gyk8VueypFhZUUbT8

Pracovný jazyk: Český/Slovenský

Cieľová skupina

 • Koordinátori dobrovoľníckych projektov v rámci Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity
 • Novo akreditované organizácie pre dobrovoľnícke aktivity v rámci Erasmus+ a EZS
 • Koordinujúce organizácie dobrovoľníckych aktivít v rámci Erasmus+ a EZS
 • Organizácie, ktoré požiadali o značku kvality pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EZS
 • Organizácie, ktoré majú záujem získať značku kvality pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EZS

 

Náklady spojené s účasťou na školení

Bližie informácie o cestovných náhradách vám budú zaslané spolu s pozvánkou na školenie.

V prípade otázok sa na neváhajte obrátiť na Adama Latáka (adam.latak@iuventa.sk)

 

nov
12
Ut
Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation
nov 12 – nov 16 celý deň

Uzávierka prihlášok:

29. September 2019

Typ aktivity:

Školenie

Krátka charakteristika:

Trojdňové školenie určené na rozvíjanie funkčných medzisektorálnych Strategických Partnerstiev pod Kľúčovou Akciou 2 – Strategické Partnerstvá v oblasti vzdelávania, školenia a mládeže. Tematické zameranie na tento rok je demokratická participácia. Strategické Partnerstvo Plus (SPP) je navrhnuté ako školenie zamerané na tému ako napísať úspešnú projektovú žiadosť. Školenie je vhodný priestor na získavanie kontaktov a potenciálnych partnerov do projektu. Na školení sa stretnú predstavitelia škôl, VET organizácií, univerzít, verejných inštitúcií, mládežníckych organizácií, mimovládnych organizácií, firiem, atď. Školenie kladie dôraz na to, aby boli účastníci zapojení do vzdelávacieho procesu cez interaktívne metódy, pričom sa sústredí na porozumenie konceptov a špecifík pracovania na medzinárodných kooperatívnych projektoch. Školenie prebehne formou odbornej prípravy, seminárov a voľných diskusií, zatiaľ čo výsledky práce sa budú prezentovať na plenárnych zasadnutiach. Činnosti budú viesť skúsení facilitátori so širokým porozumením procesu učenia pri strategických partnerstvách v rámci programu Erasmus +.

Pracovné dni sú 13., 14. a 15. novembra. 12. november je deň príchodu a 16. november deň odchodu.

Téma:

Hlavnou témou školenia je demokratická participácia. Rumunská národná agentúra tak poskytne niekoľko osvedčených postupov z projektov Erasmus + zameraných na aktívnu účasť. Medzi pozvanými  rečníkmi budú aj odborníci z praxe v tejto tematike.

Profil účastníka:

– zastupuje alebo pôsobí v jednej z oblastí: mládež, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých;
– nezúčastnil sa na projekte KA2 (strategické partnerstvo) Erasmus + ako koordinátor;
– má motiváciu a motiváciu písať, predkladať a implementovať projektový návrh;
– má podporu a súhlas zastupujúcej organizácie;
– mať úroveň angličtiny slovom aj písmom na hovorovej úrovni;
– môže sa zúčastniť počas všetkých 3 dní školenia

Ciele aktivity:

– Vytvoriť priestor pre rozvíjanie partnerstiev schopných predkladať kvalitné prihlášky a implementovať efektívne medzisektorálne Strategické Partnerstvá;
– Poskytnúť informácie nevyhnutné pre porozumenie a implementovanie strategických partnerstiev Erasmus+;
– Poskytnúť priestor na vymieňanie znalostí a skúseností medzi organizátormi zahrnutými vo všetkých druhoch vzdelávacích aktivít.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; školitelia; učitelia; odborníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

 

PRIHLÁŠKA

 

nov
17
Ne
DIALOGUE: English language course for youth mobility (Visegrad4+EaP+Slovenia)
nov 17 – nov 23 celý deň

Uzávierka prihlášok:

23. September

Krátka charakteristika:

Hlavným cieľom školenia je zbaviť sa jazykových bariér a motivovať pracovníkov s mládežou aktívnych na lokálnej/národnej úrovni, aby začali organizovať projekty v rámci programu Erasmus+ Youth, najmä projekty mobility mládeže. Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí by chceli zlepšiť ich komunikačné schopnosti v angličtine potrebnej na plánovanie, implementovanie a propagáciu medzinárodných projektov mobility mládeže.

Ciele aktivity:

– Zlepšenie komunikačných schopností v angličtine;
– Učiť sa slovnú zásobu špecifickú pre Erasmus+: mládežnícke projekty;
– Učiť sa o základoch v rámci fáz manažmentu medzinárodných projektov v angličtine;
– Získať sebavedomie v používaní angličtiny na rozvíjanie a implementáciu

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou; manažéri mládežníckych projektov; mládežnícki lídri;

Počet účastníkov:

2 účastníci zo SR

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

 

PRIHLÁŠKA