škola bez nenávisti

IUVENTA udeľovala certifikáty školám zapojeným do pilotného programu Škola bez nenávisti

Spolu sedem škôl sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo do pilotného ročníka programu pod názvom Škola bez nenávisti, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy Bez nenávisti na internete.

Vo štvrtok 20. júna 2019 sa v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave uskutočnilo záverečné vyhodnotenie pilotného ročníka programu za prítomnosti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej, riaditeľa odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivana Hromadu a generálneho riaditeľa IUVENTY Róberta Hronského. Na podujatí sa stretli zástupcovia škôl zapojených do pilotného ročníka 2018/2019, ktorým boli za úspešné absolvovanie programu udelené certifikáty.

Škola bez nenávisti je program určený pre základné a stredné školy, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských práv. Ponúka školám nástroje na audit v oblasti prevencie šikanovania a nenávistných prejavov na školách, program rozvoja školy a dosiahnutie štandardu kvality. Zámerom rezortu školstva je naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi. Preto ministerstvo poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu, ktorý bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku svojim 1. ročníkom.

 

Ivan Hromada na úvod ocenil úsilie a aktivitu škôl zapojených do pilotného ročníka programu, ktorá „plynie z toho, že si spoločne uvedomujeme dôležitosť ochrany ľudských práv a potrebu odsúdenia nenávistných prejavov.“ Ivan Hromada ďalej hovorí: „Obzvlášť ma znepokojujú nedávne údaje, ktoré dokazujú, že pred sebou máme stále dlhú cestu. Prieskum Rady mládeže Slovenska odhalil, že slovenská mládež čerpá až v 93 percentách informácie z blogov bez ich reálneho overenia.“

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vyjadrila názor, že „on-line priestor, rovnako ako aj off-line, predstavujú pre mladých ľudí nové príležitosti, výzvy no zároveň aj hrozby. V oboch sa mladý človek môže stať, a často stáva, obeťou či svedkom porušovania ľudských práv.“ Krátko pred odovzdaním certifikátov poďakovala školám zapojeným do pilotného ročníka programu: „Aj vďaka vášmu aktívnemu a otvorenému prístupu môže byť stále viac mladých ľudí vedených k tolerancii a vzájomnému rešpektu.“

Podujatia sa taktiež zúčastnili zástupcovia škôl, ktoré uspeli vo výberovom konaní do 1. ročníka programu pre obdobie 2019/2020. Účastníci mali možnosť zhodnotiť pilotný ročník programu, stretnúť sa s autorským expertným tímom a dozvedieť sa viac o výsledkoch, ako aj o tom, čo školy získali a môžu získať v pokračovaní programu Škola bez nenávisti.

 

Certifikáty boli udelené školám:

 • Súkromná základná škola Dneperská 1, Košice – Mgr. Monika Pachingerová
 • Základná škola A. Sládkoviča, Sliač – Mgr. Petra Gafriková
 • ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Bratislava – Mgr. Natália Lednická
 • Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin – Mgr. Lukáš Ozaniak
 • Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou – Ing. Jaroslava Žemberová
 • Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice – RNDr. Janka Lacková

 

Školy zaradené do prvého ročníka:

 • Súkromná stredná umelecká škola Žilina
 • Základná škola Pavla Marcelyho Bratislava
 • Základná škola s materskou školou Rišňovce
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany
 • Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica
 • Základná škola Bystré
 • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského Nitra
 • Základná škola sv. Jozefa Hlohovec
 • Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca
 • Základná škola Kláry Jarunkovej Podbrezová
 • Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
 • Gymnázium Škrobárová Košice
 • Základná škola v Kvačanoch Liptovská Sielnica
 • Základná škola Hliník nad Hronom
 • Základná škola s materskou školou Golianovo
 • Gymnázium L. Novomeského Bratislava
 • Základná škola Jozefa Horáka Banská Štiavnica
 • Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov
 • Základná škola Andreja Kmeťa Levice

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *